پناهجویانی که یادگیری یک حرفه را آغاز کرده اند و حکم اخراج آن ها صادر شده، می توانند این دوره را به پایان برسانند. (عکس: ارشیف)
پناهجویانی که یادگیری یک حرفه را آغاز کرده اند و حکم اخراج آن ها صادر شده، می توانند این دوره را به پایان برسانند. (عکس: ارشیف)

در اتریش پناهجویانی که یادگیری یک مسلک را آغاز کرده اند و حکم اخراج دریافت کرده اند، می توانند این دوره را به پایان برسانند. اما آنگونه که شورای ملی این کشور روز چهارشنبه اعلام کرد، آن ها باید پس از پایان این دوره کشور را ترک کنند.

طبق اطلاعات حزب سبزها ۸۰۰ پناهجو در چنین وضعیتی قرار دارند. پناهجویان قبلا در اتریش اجازه داشتند، برای یادگیری حرفه هایی که متقاضیان زیادی از میان شهروندان اتریش نداشت، دست به کار شوند. اما حکومت راستگرای اتریش که در ماه می به خاطر یک جنجال فروپاشید، این قانون را لغو کرد. حالا قرار نیست که لغو این قانون بازپس گرفته شود.  

بلکه شورای ملی اتریش می خواست سرنوشت آن دسته از پناهجویانی را روشن کند که دوره یادگیری مسلک را آغاز کرده اند (و کشور را باید ترک کنند).  

حزب آزادی اتریش که رویه راستگرایانه و عوامگرایانه دارد و تا ماه می بخشی از ائتلاف بر سر قدرت بود، از این تصمیم انتقاد کرد. مقام های این حزب فکر می کنند، اگر پناهجویان بیش از حد لازم در اتریش بمانند، به دنبال فرصت هایی خواهند بود و به طور درازمدت در کشور اقامت خواهند داشت. 
اما سخنگوی حزب سوسیال دموکرات اتریش در امور سیاست اجتماعی گفت، به آن دسته از پناهجویانی که حرفه هایی را آموخته اند که از میان شهروندان اتریشی متقاضیان زیادی برای کار در آن بخش ها وجود ندارد، باید شانس ماندن در اتریش داده می شد. این سیاست مدار سوسیال دموکرات گفته که اگر می توانست این اجازه را به آن ها می داد.

 

در همین زمینه