حکومت فدرال آلمان قانون مهاجرت نیروی متخصص کاری را به پارلمان فدرال (بوندستاگ) معرفی کرد.
حکومت فدرال آلمان قانون مهاجرت نیروی متخصص کاری را به پارلمان فدرال (بوندستاگ) معرفی کرد.

حکومت فدرال آلمان می خواهد این کشور را برای خارجی های مسلکی و ماهر جذاب تر بسازد و در نظر دارد که روند صدور ویزا را برای این افراد ساده تر سازد.

روزنامه آلمانی "آر ان دی" گزارش داده که حکومت آلمان در نظر دارد برای جذب متخصصین خارجی، روند صدور ویزا را ساده سازی کند. این رسانه به نقل از پیش نویس یک تفاهمنامه مشترک شماری از مقام های برجسته حکومت فدرال آلمان، این گزارش را منتشر کرده است.

قرار است روز دوشنبه انگلا مرکل صدر اعظم آلمان، پیتر آلتمایر، وزیر اقتصاد و شماری از نمایندگان امور اقتصادی و اتحادیه های کارگری، در این مورد به گفتگو بپردازند. این روزنامه آلمانی به نقل از پیش نویس نوشته است: «آلمان در بخش نیروی بشری مسلکی در سطح جهان در رقابتی شدید قرار دارد. به این دلیل ما مجبوریم که شرایط کار و زندگی را به گونه بهتر پیشکش کنیم تا بتوانیم علاقه افراد مسلکی خارجی را جلب نماییم.»

قرار است در آغاز ماه مارچ سال ۲۰۲۰ قانون جدید مهاجرت افراد مسلکی به آلمان، به اجرا درآید. این قانون مهاجرت کارگران ماهر از کشورهای غیراروپایی را به آلمان ساده تر می سازد. در بخشی از این پیشنویس تصریح شده که برای بهره برداری کامل از امکانات این قانون نیاز است "گام های اساسی بیشتر در بخش های عملی آن برداشته شوند."

بر بنیاد این گزارش، حکومت آلمان بررسی سریع مسایل مربوط به صدور ویزا را پذیرفته است. در این کاغذ آمده است: «استخدام کارمندان اضافی در بخش ویزا و ایجاد یک واحد مرکزی کاری به هدف حمایت از بررسی درخواست ویزا در داخل آلمان که بتواند روند صدور ویزا را در نمایندگی های خارج از این کشور تسریع کند و از این طریق زمان انتظار کنونی کوتاه تر شود."

عکس از آرشیف: یکی از کارخانه‌ها در شهر کیمنتس آلمان

هدف اساسی این اقدام چنین است که شرایط برای کاربرد دیجیتالی و انتقال داده ها بدون کاغذ، به گونه سریع ایجاد شود.

حکومت آلمان فدرال می خواهد که علاوه بر آن، کورس های زبان آلمانی را در انستیتوت های گویته ایجاد کند. بخش اقتصاد آلمان هم در نظر دارد که افراد مسلکی واجد شرایط را در کشورهای مبدا مهاجرین در بخش فراگیری زبان آلمانی حمایت کند.

در این گزارش تصریح شده است که حکومت فدرال آلمان هم "سفرها به هدف استخدام" را برای شرکت های کوچک و متوسط به کشورهای مورد نظر، زمینه سازی می کند. افزون بر آن، در نظر است که پورتال اطلاعاتی (Make it in Germany) را گسترش دهند تا آن به نقطه مرکزی تماس میان علاقمندان کار و شرکت های آلمانی تبدیل شود. هدف این است که شرکت های آلمانی پست های خالی و امکانات شغلی بیشتر را به اطلاع افراد مسلکی خارجی از این طریق برسانند.

بر بنیاد معلومات گزارش یادشده، در بسیاری شرکت ها، بخش های صنعت و مناطق مختلف آلمان نه تنها فقدان افراد اکادمیک احساس می شود بلکه نبود نیروی کاری متخصص دارای مدرک هم دیده می شود. در این گزارش تذکر رفته است: «صرف نظر از تحولات اقتصادی، تغییرات جمعیتی هم در فقدان کارگران مسلکی، تاثیر شدید دارد.» این موضوع نه تنها فقط بالای شرکت ها بلکه بالای تمام جامعه اثر خواهد گذاشت.

این پیش نویس تصریح می کند که شرایط مناسب کار و دستمزد منصفانه پیش شرط لازم برای استخدام موفقیت آمیز کارگران ماهر است و می گوید "ما به گونه روشن تبلیغات بیگانه ستیز و نژادپرستانه را رد می کنیم."

دویچه وله

 

در همین زمینه