۲۸۷ تن از نیروهای پولیس در سال ۲۰۱۸ هنگام اخراج مهاجران با حملات خشونت‌آمیز مواجه شده اند
۲۸۷ تن از نیروهای پولیس در سال ۲۰۱۸ هنگام اخراج مهاجران با حملات خشونت‌آمیز مواجه شده اند

تعداد افراد پولیسی که در زمان اخراج پناهجویان را از آلمان همراهی می کند، شدیداً افزایش یافته است. این نیروها گفته اند که در هنگام اخراج پناهجویان به مقاصد دور بنابر نگرانی های امنیتی احساس فشار می کنند.

در حالی که در مجموع میزان اخراج پناهجویان رد شده از آلمان کاهش یافته است، اما شمار کارمندان پولیس که پروازهای حامل پناهجویان را همراهی می کنند، ظرف چهار سال گذشته تقریباً دو برابر شده است.

به گزارش روزنامه آلمانی "نویه اوزنه بروکر" در سال ۲۰۱۸ تقریباً ۱۱ هزار افسر پولیس مسئولیت پروازهایی را به عهده داشتند که پناهجویان اخراج شده از آلمان را همراهی می کردند. در سال ۲۰۱۴ این رقم به ۵ هزار و ۸۴۱ تن میرسید.

این رقم نشان میدهد که طی چهار سال گذشته ۵ هزار و ۶۳۹ تن دیگر نیز به شمار آنان افزوده شده است.

با این حال روزنامه یادشده همچنین گزارش داده که میزان پناهجویانی که درخواست های پناهندگی شان رد و از آلمان اخراج شده اند، در سال ۲۰۱۵ به ۱۰ هزار و ۷۸۷ نفر میرسید، در حالی که طی سال ۲۰۱۸ دست کم ۷ هزار و ۹۸۷ مهاجر اخراج شده اند.

بین ماه های جنوری و اکتوبر سال ۲۰۱۹ مجموعاً ۱۱ هزار و ۴۸۰ تن از نیروهای پولیس پناهجویان اخراجی را همراهی می کردند، اما در زمان مشابه در سال گذشته این رقم به ۱۱ هزار تن می رسید.

چرا باید شمار افسران پولیس افزایش یابد؟

وزارت داخله آلمان گفته که تعداد نیروهای پولیس بخاطری افزایش یافته که " امنیت را در داخل طیاره تامین کنند." تدابیر امنیتی برای هر دور اخراج مهاجران به صورت انفرادی انجام می شود. دلیل دیگر افزایش میزان نیروهای پولیس مسئول اخراج مهاجران، پرواز طیاره های حامل مهاجران اخراجی به مقاصد دوردست در افریقا یا آسیا است.

استفاده از زور و جبر در حالی افزایش یافته که موارد اخراج در این دوره زمانی تقریبا ثابت مانده است.

روزنامه آلمانی "نویه اوزنه بروکر" گزارش داده که در سال ۲۰۱۸ ۴۳۹ طیاره حامل پناهجویان اخراجی به مقصد مراکش و ۲۸۳ مورد دیگر به افغانستان پرواز کرده اند.

فشاری شدید بر پولیس

یورگ رادک معاون اتحادیه پولیس آلمان، تاکید کرده که افسران پولیسی که مهاجران را هنگام اخراج همراهی می کنند، با "فشار شدیدی" مواجه می شوند. به گفته او بسیاری از مهاجرانی که اخراج می شوند، از نظر عاطفی در وضعیت بحرانی قرار دارند.  

یورگ رادک اظهار میدارد که «آنها با هر وسیله ای مقاومت می کنند؛ [از جمله] خراشیدن، دندان گرفتن، تف کردن و لگد زدن.»

این مقام پولیس همچنین به روزنامه آلمانی "نویه اوزنه بروکر" گفته که برخی از افسران پولیس حتی به شدت زخمی شده اند.

 

در همین زمینه