در پاریس و منطقه ایل دو فرانس، پناهجویان برای ثبت درخواست و قرار ملاقات پناهندگی باید از طریق این شماره به اوفی یا اداره مهاجرت فرانسه زنگ بزنند. عکس از مهاجر نیوز
در پاریس و منطقه ایل دو فرانس، پناهجویان برای ثبت درخواست و قرار ملاقات پناهندگی باید از طریق این شماره به اوفی یا اداره مهاجرت فرانسه زنگ بزنند. عکس از مهاجر نیوز

شماره تیلفون 900 500 42 01 برای وعده ملاقات درخواست پناهندگی در پاریس و منطقه ایل دو فرانس، به دلیل اعتصاب‌های چند روزه در فرانسه دچار اختلال شده است. اداره مهاجرت و ادغام فرانسه هشدار می‌دهد که شمار قرار ملاقات‌ها به گونه شدیدی در حال کاهش است.

شماره تیلفون برای قرار ملاقات و ثبت درخواست پناهندگی در پاریس و منطقه ایل دو فرانس که به اداره مهاجرت و ادغام فرانسه(OFII)  تعلق دارد، معمولاً به دلیل تقاضای زیاد از دسترس خارج می‌شود ولی اعتصاب‌های چند روزه در فرانسه این مشکل را چندین برابر ساخته است.

به گفته اداره مهاجرت و ادغام فرانسه، در روزهای ١١ و ١٢ دسمبر شمار تما‌س‌های تیلفونی و تعیین وقت ملاقات برای درخواست پناهندگی به نحو چشمگیری کاهش یافته است. اداره مهاجرت در این رابطه در صفحه تویتر خود در مورد پیامد‌های اعتصاب‌های کنونی روی مساله پناهندگی هشدار داده است.

گفته می‌شود که در روز ١١دسمبر تنها ٢٣١ تماس تیلفونی مورد بررسی قرار گرفته و ١۴٠ قرار ملاقات داده شده است. در روز ١٢ دسمبر ١٦٠ تماس تیلفونی بررسی و ١۴٦ وقت ملاقات داده شده است. این درحالیست که روز ٢ دسمبر، یعنی قبل از آغاز اعتصاب‌ها، ٣٣٧ تماس تیلفونی بررسی و ٢٧٠ وقت ملاقات داده شده است.

دیدیه لیشی، مدیر اداره مهاجرت فرانسه، در تماس با مهاجر نیوز گفت نمی‌تواند در مورد ادامه اعتصاب‌ها و یا محدود شدن شمار تماس‌های تیلفونی اظهار نظر کند. او گفت: « با درنظرداشت شمار اعتصاب کنندگان، تعداد تماس‌ها تغییر می‌کند و هیچ کاری از دست ما ساخته نیست.»

این درحالیست که شبکه تیلفونی ثبت درخواست و قرار ملاقات پناهندگی در پاریس و منطقه ایل دو فرانس، از چندین ماه به این سو مورد انتقاد قرار گرفته است. بر بنیاد اظهارات شمار زیادی از مهاجران، این شبکه تقاضا‌های بی شماری را بدون پاسخ می‌گذارد.

هنگام راه اندازی این شبکه، انتظار می‌رفت صف‌های طولانی انتظار مهاجران در برابر دفاتر ثبت پناهندگی پایان یابد اما در عمل، هر ماه، هزاران تماس تیلفونی از سوی مهاجران با این شماره  بدون پاسخ می‌ماند. به این ترتیب تعدادی از مهاجران با این خطر روبرو هستند که به گونه غیر ارادی، بدون دسترسی به شماره ثبت درخواست پناهندگی، در وضعیت غیرقانونی قرار بگیرند.

در انتقاد از این وضعیت، در ماه فبروی گذشته، ده انجمن حمایت از مهاجران از مشکلات اداری اداره مهاجرت به دادگاه شکایت کردند. به دنیال این شکایت، دادگاه به اداره مهاجرت دستور داد « دو کارمند جدید و دایمی را در شبکه تیلفونی‌اش استخدام کند و تعداد کارمندان را متناسب با حجم تماس‌ها افزایش دهد.»

به گفته ژیستی (GISTI) یا گروه اطلاعات و حمایت از مهاجران، یکی از این سازمان‌های انتقاد کننده، حکم دادگاه بدون نتیجه ماند و در نتیجه این بار حدود ٢٠ مهاجر و ١٣ انجمن، روز ١٩ نومبر یک شکایت جدید از اداره مهاجرت را به دادگاه تسلیم کردند. این بار دادگاه در حکم صادره ٢٥ نومبر، فرمانداری پولیس پاریس و منطقه ایل دو فرانس را ملزم کرد که از تاریخ دوم دسمبر، شمار قرار ملاقات‌ها از طریق تیلفون در هر یک از ١٢ اداره واحد پناهندگی از ٨١ به ١٠٠ ملاقات در روز  برسد. دادگاه همچنین اداره مهاجرت را ملزم کرد که تماس‌های تیلفونی را به مهاجران رایگان عرضه کند.

سازمان‌های شکایت کننده گفته‌اند در صورتیکه اداره مهاجرت دستور دادگاه را رعایت نکند دوباره شکایت خواهند کرد.

بر بنیاد قانون اروپا، درخوسات پناهندگی یک پناهجو باید حداکثر سه روز بعد از رسیدن وی به قلمرو اروپا مورد بررسی قرار بگیرد.

 

در همین زمینه