عکس از دویچه وله/ آلمان در نظر دارد در مسوده قانون تازه، روند ورود کارگران مسلکی را به این کشور تسهیل کند.
عکس از دویچه وله/ آلمان در نظر دارد در مسوده قانون تازه، روند ورود کارگران مسلکی را به این کشور تسهیل کند.

آلمان شدیداً به نیروی کاری مسلکی نیاز دارد. بسیاری از شرکت‌ها و کارخانه‌ها در این کشور نمی‌توانند بست‌های خالی را پر کنند. مرکل صدراعظم آلمان هشدار داده است که اگر این مشکل حل نشود، پیامدهای سنگینی خواهد داشت.

از دید انگلا مرکل صدراعظم آلمان آلمان، این کشور در سال های آینده به صورت فزاینده به نیروهای کاری مسلکی از خارج اتحادیه اروپا وابسته خواهد بود.

مرکل پیش از یک نشست مقامات عالی رتبه حکومت فدرال، ایالت‌ها و نمایندگان سکتور اقتصاد این کشور در روز دوشنبه، از پیامدهای ناشی از کمبود نیروی کاری مسلکی در بسیاری از عرصه‌ها هشدار داد. مرکل گفت: «ما بسیاری از صنایع دستی و شرکت‌ها را می‌شناسیم که نیاز بسیار فوری به نیروی کاری مسلکی دارند. به این دلیل ضروری است که ما برای فراهم ساختن نیروی کاری مسلکی به اندازه کافی تلاش کنیم. در غیر آن شرکت‌ها به کشورهای دیگر خواهند رفت و مسلماَ ما خواهان چنین چیزی نیستیم.»

سر از اول ماه مارچ سال ۲۰۲۰ قانون مهاجرت نیروی کاری مسلکی در آلمان اجرایی می‌شود. این قانون قرار است راه نیروی کاری مسلکی و متخصص از کشورهای خارج از اتحادیه اروپا به سوی آلمان را هموار سازد.

مقام‌های حکومت فدرال، ایالت‌ها، سکتور اقتصاد و اتحادیه‌ها دوشنبه در دفتر صدارت آلمان در برلین گردهم می‌آیند. در این دیدار این موضوع مطرح است که چگونه بتوان قانون جدید را سریعاً اجرایی و نیروی کاری مسلکی را به آلمان جذب کرد.

انگلا مرکل، صدر اعظم آلمان

مرکل در این باره توضیح داد: «بدون نیروی کاری مسلکی کافی، اقتصاد کشور نمی‌تواند موفق باشد.» او افزود که آلمان متاسفانه در همه عرصه‌ها به اندازه کافی نیروی کاری ندارد.

کشورهایی که قرار است نیروی کاری شان در آلمان جذب شود، در قدم اول از جمله مکسیکو، برازیل، هند و ویتنام خواهند بود. در حال حاضر مشاغلی در بخش‌های ریاضی، انفورماتیک (کمپیوتر ساینس)، علوم طبیعی و تخنیک و در کنار آنها امور ساختمانی، هوتل داری و همچنین مشاغل صحی با مشکل بزرگ فقدان نیروی کاری مسلکی مواجه هستند. به صورت مشخص مساله بر سر کمبودی نیروی مسلکی و متخصص در عرصه های انجینیری برق، صنعت فولاد، آشپزی، پرستاری، انجینیری کمپیوتر و همچنین توسعه نرم افزار است.

آخیم برگ، رئیس اتحادیه دیجیتالی «بیتکوم» کمبود نیروی مسلکی کاری را مانع بزرگ در برابر اقتصاد آلمان توصیف کرد و گفت: «صدها هزار بست کاری خالی هستند، از جمله تنها ۱۲۴ هزار بست پرمنفعت فن‌آوری معلوماتی (آی تی) در عرصه‌های متفاوت خالی اند.»

فعلاَ ۲،۵ ملیون نفر از کشورهای اتحادیه اروپا در آلمان مشغول کار هستند. اما مرکل گفت: «تنها این کافی نیست و به این دلیل ما باید تلاش کنیم که نیروی مسلکی کاری را از خارج اتحادیه اروپا را جذب کنیم.»

دویچه وله

 

در همین زمینه