عکس از آرشیف
عکس از آرشیف

یک مقام حکومت یونان به روزنامه‌های گروه رسانه یی «فونکه» گفته که آتن پیش‌بینی می‌کند در سال ۲۰۲۰ میلادی حدود ۱۰۰ هزار مهاجر از ترکیه وارد جزایر این کشور خواهند شد. امسال نیز شمار مهاجران در یونان افزایش یافته است.

مانوس لوگوثتیس، مامور حکومت یونان در امور پذیرش اولیه پناهجویان روز چهارشنبه به روزنامه‌های گروه رسانه یی «فونکه» گفته است که حکومت در سال آینده میلادی ورود حدود ۱۰۰ هزار مهاجر از ترکیه به جزایر یونان را تخمین می‌زند. او گفته است: «بحران جریان دارد و جدی است.»

لوگوثتیس اعلام کرد که حکومت یونان در نظر دارد ۱۰ هزار پناهجو را در سال ۲۰۲۰ از جزایر یونان به ترکیه برگشت دهد. به این منظور قرار است ۲۷۰ کارمند اضافی برای تصمیم گیری در مورد تقاضاهای پناهندگی استخدام شوند. علاوه بر این مراکز پذیرش اولیه نیز در همه پنج جزیره یونان ساخته خواهد شد که بیشترین بار فشار مهاجرت را بر دوش می کشند.

از ماه ها به این سو تعداد زیاد پناهجویان از ترکیه به جزیره های شرق دریای اژه می رسند. وضعیت در کمپ های به شدت مزدحم ثبت و راجستر در یونان به طور روز افزون از کنترول خارج می شود. بنا بر گزارش سازمان های بشر دوستانه وضعیت در این کمپ ها وخیم است.

گروهی از پناهجویان در یونان

 طبق آخرین معلومات حکومت یونان در کمپ های جزایر این کشور بیش از ۴۱ هزار نفر تحت شرایط دشواری به سر می برند. این بالاترین رقم مهاجران در جزایر از زمان اجرایی شدن توافقنامه مهاجرت اتحادیه اروپا با ترکیه در ماه مارچ ۲۰۱۶ میلادی است.  

در ماه اپریل در این جزایر فقط ۱۴۰۰۰ مهاجر به سر می بردند. طبق این گزارش، آلمان امسال شمار کمتر کارمندان را برای کمک به مقامات مهاجرت یونان به جزایر این کشور فرستاده است. به گزارش این روزنامه بر اساس معلومات دفتر حمایت امور پناهندگی اتحادیه اروپا (EASO) در سال ۲۰۱۹ در مجموع ۸۰ کارشناس مهاجرت از سوی اداره فدرال مهاجرت و پناهندگی برای کمک به ثبت و راجستر مهاجران به یونان فرستاده شدند. در سال ۲۰۱۸ میلادی شمار این کارمندان ۱۲۴ نفر و در سال پیش تر از آن (۲۰۱۷) ۱۳۰ نفر بوده است.

دویچه وله  

 

در همین زمینه