پلیس فرانسه، عکس از رویترز
پلیس فرانسه، عکس از رویترز

ژاندارمری فرانسه روز پنج‌شنبه ۱۸ دسمبر گفت دو تن از یک شبکه قاچاق انسان به خاطر سو استفاده از مهاجران به عنوان نیروی کار غیرقانونی در لور ایر در شمال غرب فرانسه گرفتار شدند.

کلمان هاموار مسئول بخش اطلاعات محلی پرفکتور بلوا به خبرگزاری فرانسه گفته است یک پدر و پسر از حوزه ایل دو فرانس برای استخدام دو مهاجر در یک انبار موترهای از کار افتاده به محکمه احضار شده‌اند. قرار است محکمه‌ آن‌ها در اوایل سال ۲۰۲۰ برگزار شود.

این دو شخص در ابتدای ماه دسمبر توسط پلیس گرفتار شده و مورد پیگرد قانونی قرار گرفتند. آن‌ها دو مهاجر مصری را که در یکی از کمپ های پورت دو لاشاپل به سر می بردند، در بدل جای بود و باش و معاش در یک انبار موترهای از کار افتاده به گونه‌ی غیر قانونی استخدام کرده‌ بودند.

این دو تن با شبکه ای قاچاقچیان انسان نیز در ارتباط بودند و از مهاجران به عنوان نیروی کار به گونه‌ای غیر قانونی استفاده می کردند.

به گفته ژاندارمری این دو مهاجر ۲۰ ساله مصری که در این شرکت کار می‌کردند در بدل کار خود معاشی دریافته نکرده‌اند، در حالی که کارفرمایان آن‌ها در حدود ۱۶۰۰۰۰ یورو درآمد داشته‌اند.

 

در همین زمینه