دیدار پاپ با شماری از مهاجران افغان در واتیکان

پاپ با شماری از مهاجرانی که از جزیره لیسبوس یونان به واتیکان منتقل شده اند، روز پنجشنبه دیدار کرد. در میان این افراد مهاجران افغان نیز شامل اند.

 

در همین زمینه