پلیس آلمان در حال کنترل شهر. عکس از: پکچر الیانس
پلیس آلمان در حال کنترل شهر. عکس از: پکچر الیانس

پلیس آلمان ١١ مهاجر را در یک کامیون یخچالی در شاهراه باواریا پیدا کرد. این کامیون در حال رفتن به بلژیک بود. منابع می گویند مهاجران یافت شده افغان هستند.

١١ مهاجر از کشور افغانستان در یک کامیون یخچالی در شاهراه  باواریا در جنوب شرقی آلمان توسط پلیس پیدا شدند. این خبر را پلیس آلمان به روز دوشنبه ٢٣ دسمبر به رسانه ها اعلام کرد.

این مهاجران اکثرا  بین ١۴تا ٣١ ساله هستند. پلیس می گوید آنها پس از پیاده شدن از کامیون، به تنگی نفس مواجه بودند.

به گفته پلیس، راننده می گوید که از بودن این مهاجران در کامیون چیزی نمی داند.

این مهاجران در کامیون که میوه ها را بار کرده بود، در صربستان سوار شده بودند.

در این اواخر مهاجران به گونه غیر قانونی از طریق مسیر بالکان وارد کشور های اروپایی می شوند.

در ماه گدشته پلیس یونان ۴١ مهاحر افغان را در یک کامیون پیدا کرده بود.

 


 

در همین زمینه