آمار اخراج پناهجویان در سال روان نسبت به زمان مشابه سال گذشته، حدود یک هزار نفر کاهش داشته است.
آمار اخراج پناهجویان در سال روان نسبت به زمان مشابه سال گذشته، حدود یک هزار نفر کاهش داشته است.

در واقع شمار ورود غیرقانونی به آلمان امسال کاهش یافته است. با وجود آن هم، موارد ورود غیرقانونی نسبت به تعداد کسانی که اخراج شده اند، بیشتر است. پولیس فدرال می‌گوید که دلیل آن کمبود محلات بازداشت به مقصد اخراج بوده است.

روزنامه های گروه رسانه یی «فونکه» با استناد به معلومات پولیس آلمان فدرال گزارش داده اند که در ۱۰ ماه امسال، یعنی از ماه جنوری تا اکتوبر ۲۰۱۹ میلادی ۲۰ هزار و۹۹۶ نفر از آلمان اخراج شده اند. این شمار اخراج شده ها در مقایسه با مدت زمان مشابه سال گذشته حدود یک هزار نفر کمتر است.

دیتر رومان، رئیس پولیس فدرال آلمان از ایالت های این کشور خواست تا محلات بیشتر بازداشت به مقصد اخراج را در اختیار قرار دهند. او به روزنامه های گروه رسانه یی «فونکه» گفت که طبق برآوردها ۲۴۸ هزار فرد ملزم به ترک آلمان در این کشور به سر می برند، اما تنها ۵۷۷ جا برای توقیف به مقصد اخراج در ایالت ها وجود دارد که بسیار اندک است.

روزنامه های گروه رسانه یی «فونکه» همچنین گزارش داده اند که پولیس در فاصله زمانی ماه جنوری تا نومبر ۳۶ هزار و ۶۵۴ هزار ورود غیرمجاز به آلمان را ثبت کرده است که از جمله ۹۱۸۳ مورد از میدان های هوایی و ۸۳۴۴ مورد در مرز آلمان و اتریش بوده است. این رقم در زمان مشابه سال گذشته در مجموع ۳۸۵۸۰ مورد ورود بوده است.

از میان افرادی که به صورت غیرقانونی در سال ۲۰۱۹ وارد آلمان شده اند، ۲۳۹۹ تن از افغانستان، ۲۱۳۳ تن از نایجریا، ۱۷۲۱ تن از ترکیه و ۱۶۹۱ تن دیگر از سوریه بوده اند.

(Pa/af (AFP

برگرفته از رسانه همکار ما دویچه وله

 

در همین زمینه