کشتی آیلان کردی ٣٢ مهاجر را در آب های ساحلی لیبیا نجات داد. عکس: سازمان سی آی
کشتی آیلان کردی ٣٢ مهاجر را در آب های ساحلی لیبیا نجات داد. عکس: سازمان سی آی

به گفته سازمان سی آی، کشتی آیلان کردی شب گذشته ٣٢ مهاجر را در آب های ساحلی لیبیا نجات داد. در میان این مهاجران از جمله ١٠ کودک و یک زن باردار حضور داشتند.

کشتی آیلان کردی شب گذشته ​​٣٢ مهاجر را در آب های ساحلی لیبیا نجات داد. از سوی دیگر کشتی اوشین وایکینگ پس ازعملیات نجات و پیاده شدن سرنشینان آن در بندر ایتالیا به دریا بازگشت.

سازمان سی آی در صفحه تویترش اعلام کرد که کپیتان کشتی آیلان کردی پنجشنبه شب تا صبح جمعه ٢۷ دسمبر ٣٢ مهاجر را در آب های ساحلی لیبیا نجات داد. این سازمان در صفحه تویترش هم چنان نوشت که ١٠ کودک و یک زن باردار در میان مهاجران نجات یافته حضور داشتند.

این سازمان می‌گوید که کپیتان این کشتی در ابتدا اطلاعاتی را از حضور مهاجران در سواحل لیبیا دریافت کرده بود که بعدا به نجات آنها اقدام کرد.

در همین حال، کشتی اوشین وایکینگ پس از پیاده شدن ١٥٩ سرنشین آن در بندر تارانتو ایتالیا، به دریای مدیترانه بازگشت. 

در همین زمینه