کمپ مالاکاسا در یونان

سرمای شدید در اردوگاه مالاکاسا شرایط زندگی را به مهاجران ساکن آنجا سخت‌تر کرده است. شدت سرما، بارش برف و تندبادها باعث شده تا کودکانی که با خانواده هایشان در خیمه ها به سر میبرند، دچار بیماری های جلدی شوند.

 

در همین زمینه