عکس از آرشیف/ مراسم غسل تعمید افرادی که در آلمان به مذهب مسیحیت گرویده اند.
عکس از آرشیف/ مراسم غسل تعمید افرادی که در آلمان به مذهب مسیحیت گرویده اند.

جامعه کلیسایی "ترینیاتیس" به مثابه یک وطن جدید به نادر ک. تبدیل شده است. هرچند احتمال می‌رود که خطر مرگ این پناهجو را در زادگاهش تهدید کند، با آنهم در معرض اخراج احتمالی از آلمان قرار دارد.

نادر ک. همیشه برای شرکت در مراسم عبادت‌های دسته جمعی به کلیسا می رود. این پناهجوی ۴۷ ساله ایرانی می‌خواهد بر اساس موازین مذهب مسیحی به گونه فعال و بدون هیچ پنهان کاری زندگی کند.

او در ماه اپریل سال ۲۰۱۷ با همسر و دو فرزندش به آلمان آمد. آن ها در ماگدبورگ زندگی جدیدی را آغاز کردند. جامعه کلیسایی "ترینیاتیس" که پروتستان است، به محل امن جدید برای این خانواده و بسیاری پناهجویان دیگر تبدیل شده است. نادر ک. بنا به درخواست خودشان غسل تعمید شده اند.

کریستفرید کولوزا، کشیش این کلیسا می‌گوید که در سال‌های گذشته بیش از ۵۰ ایرانی را غسل تعمید داده است.  بسیاری از مهاجرانی که در آلمان بنا به خواسته خودشان غسل تعمید کرده اند، از ایران هستند.

در سال ۲۰۱۹ در آستانه انتخابات شورای جوامع کلیسایی، این کشیش آلمانی به این فکر افتاد که از نادر ک. بپرسد، آیا می‌تواند تصور کند که نامزد این انتخابات شود. کریستفرید کولوزا، در گذشته مطمین بود و حالا هم اطمینان دارد که نادر ک. « از ته قلب تلاش می‌کند و دیگران را هم جذب می‌کند.» این دانشمند علوم الهیات از «فعالیت های سنجیده و بالاتر از حد متوسط او» که همیشه توجه اش را جلب کرده است، ستایش می ‌نماید.

نادر ک. در ایران همراه با خانواده اش به یک کلیسای خانگی ملحق شده بود. اما نظر به خواست خودش در آلمان غسل تعمید داده شد. به گفته این پناهجوی ایرانی،او می‌خواهد که برای کمک به جامعه کلیسایی ترینیاتیس در ماگدبورگ بیشتر از گذشته تلاش کند. نادر افزود: «این راه جدیدی است که من در پیش گرفته ام» و آروزی من این است که «آزادانه بر اساس موازین عقیده ام زندگی کنم.»

او تصور نمی‌کند که به زادگاهش بر گردد. اما تقاضای پناهندگی این مهاجر ایرانی رد شده و حالا با مدرک «دولدونگ» (تحمل) در ایالت زاکسن‌آنهالت زندگی می‌کند. از مدتی به این سو، کلیساها در آلمان متوجه روش جدیدی  شده اند: پناهجویان با وجود این که غسل تعمید شده اند پس فرستاده می‌شوند و برخی از آن ها باید به کشورهایی بازگردند که در آن جا، آنها را به دلیل تغییر عقیده، مجازارت مرگ تهدید می‌کند.

مقام های کلیسایی برخورد بسیاری از محاکم را در این زمینه قابل درک نمی‌دانند. مقام های قضایی می‌خواهند که بدانند، آیا فرد پناهجو واقعا به مسیحیت اعتقاد دارد و به این خاطر از او راجع به جزئیات این مذهب سوال می‌کنند.

فریدریش کرامر، اسقف ایالتی کلیسای پروتستان در مرکز آلمان (ای کی ام)، راجع به «بازرسی های عقیدتی» موقف روشنی دارد. او می‌گوید: «ما به عنوان کلیسا بررسی می‌کنیم که آیا فردی را غسل تعمید بکنیم یا نه و وقتی که فردی غسل تعمید شده، دیگر جای بحث و شک و تردید وجود ندارد. بعد اگر کسی بگوید که یک فرد بخاطر ماندن دراینجا غسل تعمید می‌کند، این یک ادعای بی شرمانه است.»

از نظر این اسقف ایالتی، یک جامعه مسیحی نباید افراد مسیحی را اخراج کند. او گفت: «غسل تعمید باید دلیلی برای جلوگیری از اخراج باشد، فرقی نمی‌کند که پناهجویانی که غسل تعمید شده اند، از کدام کشور هستند. محدوده فکری ما مسیحیان، به مرزهای ملی محدود نمی‌شود» و این را نمی‌پذیریم «که برادران و خواهران مسیحی مان به کام مرگ فرستاده شوند.»

 

در همین زمینه