Photo: Privateزهرا یعقونی، دختر جوان افغان است که از آلمان به یونان رفته تا با پناهجویان به گونه رضاکار همکاری کند.
Photo: Privateزهرا یعقونی، دختر جوان افغان است که از آلمان به یونان رفته تا با پناهجویان به گونه رضاکار همکاری کند.

زهرا یعقوبی در سال ۲۰۱۵ زمانی که ۱۴ سال داشت وارد آلمان شد و پس از دو ماه، به زبان آلمانی مسلط گردید. این دختر افغان مکتب را در شهر هامبورگ به پایان رساند و حالا به هدف مددرسانی به پناهجویان به شهر آتن برگشته است. زهرا در رشته ورزش رزمی کونگ‌فو مقام اول را در آلمان نیز به دست آورده است. از زهرا یعقوبی بشنوید...

 

در همین زمینه