محمد ایاد البندقی، پناهنده سوریایی در آلمان است که به گونه رضاکار در اداره آتش نشانی شهر آلهیم فعالیت می‌کند.
محمد ایاد البندقی، پناهنده سوریایی در آلمان است که به گونه رضاکار در اداره آتش نشانی شهر آلهیم فعالیت می‌کند.

محمد ایاد البندقی، پناهنده سوریایی در آلمان است که به گونه رضاکار در اداره آتش نشانی شهر آلهیم فعالیت می‌کند. محمد می‌گوید که "به پاس باز نمودن مرزهای آلمان به روی ما، "می‌خواهم به این کشور خدمت کنم." در این ویدیو ببینید...

 

در همین زمینه