قرار است یک پناهجوی ۳۳ سوریایی در پیوند به عضویت گروه دولت اسلامی در آلمان محاکمه شود.
قرار است یک پناهجوی ۳۳ سوریایی در پیوند به عضویت گروه دولت اسلامی در آلمان محاکمه شود.

یک پناهجوی سوریایی در پیوند به عضویت با گروه دولت اسلامی در آلمان محاکمه می‌شود. حق پناهندگی را که این مرد دریافت کرده بود، در سال گذشته باطل گردید.

اداره سارنوالی شهر فرانکفورت در آلمان علیه یک شهروند سوریایی اقامه دعوا کرده است. بر بنیاد اتهام نامه، این فرد از سال ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۵  یک سمت مهم را در صفوف گروه تروریستی موسوم به "دولت اسلامی" در سوریه به عهده داشته است. گفته می‌شود که به گونه مشخص، این پناهجو در آن زمان رهبری دست کم ۲۰ مرد مسلح را به دوش داشته بود.

این نهاد قضایی گفته که قرار است این مرد ۳۳ ساله به دلیل عضویت در سازمان تروریستی خارجی و نقض قانون کنترول سلاح های جنگی، محاکمه شود.

محکمه این پناهجوی سوریای روز چهارشنبه آینده در شهر فرانکفورت آلمان برگزار خواهد شد.

در بخش دیگری از اتهام نامه گفته شده است که این مرد، در دوره های زمانی مختلف، دست کم دو بار فرماندهی دو منطقه در شهر رقه را بر دوش داشته بود.

این پناهجوی سوریایی در سال ۲۰۱۵ به عنوان پناهجو وارد آلمان شده بود. حق پناهندگی که برای این مرد از سوی اداره مهاجرت و پناهندگی فدرال داده شده بود، در سال گذشته باطل گردید. این پناهجو در ماه نومبر سال ۲۰۱۸ در شهر کاسل بازداشت گردید و از آن به بعد در بازداشت به سر می‌برد.


 

در همین زمینه