Source: A screenshot from Facebook Roberta Etter گورگیو لامینی سو، مرد ۲۰ ساله سنگالی به تاریخ ششم دسمبر سال گذشته یک مرد را از آتش سوزی نجات داد.
Source: A screenshot from Facebook Roberta Etter گورگیو لامینی سو، مرد ۲۰ ساله سنگالی به تاریخ ششم دسمبر سال گذشته یک مرد را از آتش سوزی نجات داد.

یک پناهجوی سنگالی بدون مدرک حین آتش سوزی در یک ساختمان، یک مرد معیوب را نجات داد. حالا حکومت اسپانیا به این مرد مهاجر، حق اقامت قانونی داده است.

گورگیو لامینی سو، مرد ۲۰ ساله سنگالی به تاریخ ششم دسمبر سال گذشته در حالی که روی یکی از جاده های شهر دنیا در اسپانیا قدم می‌زد، صدای فریاد مرد معلولی را در یک ساختمان شنید. در منزل اول این ساختمان آتش سوزی جریان داشت. این جوان از طریق مانع آهنی درب و بالکن، وارد اپارتمانی گردید که در آتش می‌سوخت. او پس از لحظاتی مرد معیوب را روی شانه اش با استفاده از نردبانی که یکی از همسایگانش آماده کرده بود، بیرون آورد.

خبرگزاری فرانسه نوشته است که اندکی پس از این رخداد، اداره شهر دنیا از حکومت مرکزی اسپانیا خواست که به این مرد سنگالی، حق اقامت قانونی بدهد. این درخواست حمایت حدود ۹۰ هزار شهروند اسپانیایی را با خود داشت که همه پای یک درخواست امضا کرده بودند و از این جوان مهاجر به عنوان یک "شهروند نمونه" یادآوری کرده بودند.

وزارت کار و مهاجرت اسپانیا روز جمعه گذشته اعلام کرد که به خاطر "عمل شجاعانه و خدمت به جامعه" حق اقامت را به گورگیو لامینی سو، اعطا کرده است.

"خوش ندارم که مردم را در رنج کشیدن ببینم"

گورگیو لامینی سو به عنوان یک فروشنده روی جاده، در شهر دنیا که در ساحل شرقی مدیترانه واقع است کار می‌کند. این جوان ۲۰ ساله سنگالی در سال ۲۰۱۷ وارد اسپانیا شده بود.

این مرد مهاجر در گفتگو با یک رسانه اسپانیایی گفت که با خانواده اش در یک اتاق کوچک، در شهر گاندیا که چهل کیلومتر دور تر از شهر دنیا واقع است، با شریک زندگی و یک دختر هفت ماهش به سر می‌برد. او روزانه حدود هشتاد کیلومتر فاصله را در رفت و آمد می‌پیماید. دستبند و گلوبند فروشی، کسب و کار معمول برای مهاجران بدون مدرک در اسپانیا می‌باشد.

گورگیو لامینی سو گفت: «من فقیر هستم، اما در عین زمان خیلی قوی هستم و می‌توانم کمک کنم. من خوش ندارم که مردم را در حال رنج کشیدن ببینم. آن جا دود و آتش بود. آن جا یک مرد در داخل بود و من باید او را بیرون می‌کشیدم. »

قضیه لامینی سو مانند یک اتفاق دیگری است که در ماه می سال ۲۰۱۸ در فرانسه رخ داد. در این قضیه، مامودو گاساما که شهروند مالی بود توانست یک بچه خوردسال را پیش از افتادن از منزل چهارم یک ساختمان نجات بدهد. حکومت فرانسه به گاساما حق اقامت اعطا کرد و سپس او را به آموزشگاه آتش نشانی انتقال داد.

 

در همین زمینه

Webpack App