رقم درخواست پناهندگی در آلمان، در سال گذشته کاهش داشته است.
رقم درخواست پناهندگی در آلمان، در سال گذشته کاهش داشته است.

وزارت داخله آلمان فدرال روز چهارشنبه در برلین اعلام کرد که شمار تقاضاهای پناهندگی در سال ۲۰۱۹ نسبت به سال پیشتر از آن بیش از ۱۴ درصد کاهش را نشان می‌دهد. در سال گذشته بیش از هفت هزار افغان در آلمان تقاضای پناهندگی داده اند.

بر اساس آمار وزارت داخله آلمان که روز چهارشنبه در شهر برلین منتشر شد، طی سال ۲۰۱۹ میلادی بیش از ۱۱۱ هزار تن برای بار نخست در این کشور درخواست پناهندگی ارائه کرده اند. این رقم نشان می‌دهد که میزان درخواست های پناهندگی در این سال، نسبت به ۲۰۱۸ حدود ۱۸۵۳۴ (۱۴،۳ درصد) کاهش یافته است.

آمار وزارت داخله آلمان نشان می‌دهد که شهروندان سوریایی با ۲۶ هزار و ۴۵۳ مورد، بیشترین تقاضای پناهندگی را در سال ۲۰۱۹ ارائه کرده اند.

پس از مهاجران سوریایی، به ترتیب ۱۰ هزار و ۸۹۴ عراقی، ۱۰ هزار و ۲۷۵ ترکی، ۷ هزار و ۷۷۸ ایرانی و ۷ هزار و ۱۲۴ پناهجوی افغان، در آلمان طی سال ۲۰۱۹ تقاضای پناهندگی کرده اند.

هورست زیهوفر وزیر داخله فدرال آلمان می‌گوید: «تعداد پناهجویان در آلمان برای سومین سال متوالی کاهش یافته است.» زیهوفر تاکید می‌کند: «کاهش میزان پناهجویان در آلمان نشان می‌دهد که اقدامات بیشمار سال های اخیر علیه مهاجرت کنترل نشده کارساز است.» اما او پذیرفته که فشار مهاجرت در مرزهای خارجی اتحادیه اروپا همچنان بالا است.

na/af (ap)

برگرفته از رسانه همکار ما (دویچه وله)


 

در همین زمینه