خیمه های مهاجران د رکاله. عکس:مهاجرنیوز/مهدی شبیل
خیمه های مهاجران د رکاله. عکس:مهاجرنیوز/مهدی شبیل

یک مهاجر سودانی که از سال ٢٠٠٦ به اینسو در وضعیت قانونی در فرانسه بسر می‌برد، روز پنجشنبه ٩ جنوری در کاله درگذشت.

جسد این مرد ٥٦ ساله پنجشنبه ٩ جنوری در یک مکان طبیعی در کاله واقع در شمال فرانسه پیدا شد. طبق برگه اقامت او که همراه جسد یافت شده، این مرد سودانی از سال ٢٠٠٦ در فرانسه زندگی می کرد.

به تقل از خبرگزاری فرانسه، پاسکال مرکانویل دادستان بولونیی سور مر در بیانیه ای گفت: جسد این مهاجر در یک مخرن طبیعی که آب زیاد نداشت، توسط نگهبانان پیدا شد.

به قول دادستان، تا هنوز هیچ نوع اثری برای دلیل مرگ او ثابت نشده است، حتی اگر "قتل بعید باشد" با توجه به عناصر اول تحقیق، تیم های مسئول در جستجوی دلیل مرگ او هستند.

داکتران عدلی تا هنوز در محل اثری را پیدا نکرده است که گواه "هرگونه پرخاشگری" باشد.

بنا بر گزارش ها، یکی از دوستان مقتول از ناپدید شدن وی خبر داد و به پلیس گفت که وی افسردگی داشته است.

در همین حال، تحقیقات کالبد شکافی بعد از ظهر پنجشنبه یا امروز جمعه صورت می گیرد تا دلایل مرگ را دریابند.

این مکان طبیعی در جنگل سابق کاله وجود دارد، جایی که به تعداد ٩٠٠٠ مهاجر بین سال های ٢٠١٥ تا ٢٠١٦زندگی می‌کردند.

 


 

در همین زمینه