ظن فساد دامنگیر کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان شده است.
ظن فساد دامنگیر کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان شده است.

یک شاخه کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان، مظنون به فساد شده است. گفته می‌شود، کارمندان این سازمان در بدل دریافت پول کمک کرده اند که شهروندان افریقایی بتوانند در برنامه اسکان مجدد سازمان ملل راه پیدا کنند.

بر بنیاد یافته های مجله "اشترن" شماری از کارمندان کمیسیاری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان (UNHCR) با تهیه کاغذهای جعلی زمینه سازی کرده اند که شهروندان افریقایی به فهرست برنامه اسکان مجدد، راه پیدا کنند. در چوکات این برنامه، بسیاری کشورهای غربی به ویژه آلمان، افرادی که به محافظت جدی نیاز دارند را می‌پذیرد.

سالانه از طریق برنامه اسکان مجدد سازمان ملل متحد، از ۵۰ تا ۶۰ هزار نفر در کشورهای مختلف جهان پذیرفته می‌شوند. با توجه به این که شمار متقضایان این برنامه بسیار اند، شانس برای دست یافتن به این فرصت بسیار اندک می‌باشد.

بر اساس گزارش این مجله یک بازار در شهر کامپالا، پایتخت اوگاندا به هدف میانجی گری و جابجا سازی مردم در این برنامه ایجاد شده است. راه یافتن یک نفر در فهرست برنامه اسکان مجدد حدود ۲۵۰۰ دالر امریکایی هزینه دارد. به گونه مثال، کارمندان کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان با این پول گواهی نامه های جعلی داکتران را تهیه می‌کنند. داکتران هم در این روند سهیم دانسته شده اند.

مقر این دفتر در ژنیو پیگیری می‌کند

مجله "اشترن" می‌گوید، دفتر نمایندگی سازمان ملل در امور پناهندگان در شهر ژنیو پذیرفته است که مدارکی را در پیوند به موجودیت فساد در اوگاندا و کینیا به دست آورده است. یک سخنگوی این نهاد گفته است، در مواردی که معلومات کافی در دسترس قرار گرفته، ارزیابی ها انجام خواهند شد. او گفت: «روند ادغام در برنامه اسکان مجدد بالاترین اولویت است.»

سخنگوی مقر کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان اذعان کرد که از سال ۲۰۱۸ به این طرف عکس، نشان انگشت و چشم پناهجویان ثبت شده تا دستکاری را دشوارتر بسازند. به گفته مجله "اشترن" این سازمان در گذشته هم، در برابر فساد در برنامه اسکان مجدد مبارزه کرده است.

haz/jj (kna, afp)

 

در همین زمینه