کشتی نجات سی واچ ٣ در آب های مدیترانه. عکس: صفحه تویتر سازمان سی واچ
کشتی نجات سی واچ ٣ در آب های مدیترانه. عکس: صفحه تویتر سازمان سی واچ

کپیتان کشتی سی واچ ٣ اعلام کرد که ٦٠ مهاجر را صبح روز پنجشنبه در ساحل لیبیا نجات داده است. سازمان غیردولتی سی واچ می‌گوید که حداقل دو قایق دیگر را که توسط گارد ساحلی لیبیا گرفتار شدند، دیده اند.

این نخستین عملیات نجات سال در آب های مدیترانه در مسیر لیبیا است. حدود ٦٠ مهاجر پنجشنبه ٩ جنوری توسط کشتی سازمان آلمانی سی واچ ٣ نجات یافتند. مهاجران در ٢۴ مایل دریایی از شهر سابراتا با هواپیمای که متعلق به این سازمان  است، نجات داده شدند.

تا هنوز معلومات دقیق در مورد تعداد سرنشینان نجات یافته، وضعیت صحی، سن و ملیت آنها مشخص نشده است. به گفته کپیتان این کشتی در صفحه تویتر، بعد از عملیات نجات، کشتی باید در منطقه بماند، آنها در جستجوی پیدا نمودن مهاجران دیگر هستند به دلیل اینکه آب و هوا مناسب است و احتمال دارد مهاجران زیادی از لیبیا فرار کرده باشند.

مهاجران از لیبیا در تماس با مهاجرنیوز تأیید کردند که قایق های بسیاری از چندین شهر ساحلی مانند سابراتا یا زواره سازماندهی شده اند.

براساس گفته های سازمان سی واچ حداقل دو قایق دیگر توسط نگهبانان ساحلی لیبیا دستگیر شده و به بازداشتگاه ها بازگردانده شدند.

با اینکه نخستین عملیات نجات سال توسط کشتی سی واچ ٣صورت گرفته است اما کشتی نجات اوپن آرمز روز پنجشنبه هفتاد وچهارمین ماموریت خود را اعلام کرد و گفت که از آب های مالتا به سوی کشتی سی واچ می پیوندد. 

در همین زمینه