کشتی سی واچ ٣ بیش از ١٠٠ مهاجر را به روز پنجشنبه و جمعه نجات داد. عکس: سازمان سی واچ
کشتی سی واچ ٣ بیش از ١٠٠ مهاجر را به روز پنجشنبه و جمعه نجات داد. عکس: سازمان سی واچ

از صبح پنجشنبه تا ظهر روز جمعه بیش از ١٥٠ مهاجر توسط کشتی های نجات در آب های مدیترانه نجات داده شدند. سی واچ سه ١٢٠ مهاجر را در جریان سه عملیات به روز پنجشنبه و جمعه و اوپن آرمز ۴۴ مهاجر را در ظهر روز جمعه نجات دادند.

عملیات نجات در جریان دو روز در آب های مدیترانه با موفقیت انجام شد. سی واچ ٣ حدود ٦٠ مهاجر را روز پنجشنبه ٩ جنوری در آب های مرزی لیبیا نجات داد. این سازمان همچنان از دو قایق دیگر خبر داده بود که توسط نگهبانان ساحلی لیبیا دستگیر شده و به بازداشتگاه ها بازگردانده شدند.

سازمان آلمانی سی واچ در صفحه تویترش نوشت: «١٧ تن از مهاجران در آب های لیبیا درحدود ساعت یازده شب نجات داده شدند.»

سازمان سی واچ ٣ صبح جمعه در صفحه تویترش گفت: اندکی بعد، حدود ساعت ۴ صبح ، کپیتان کشتی ۴٢ مهاجر دیگر را در آب های مالتا نجات داد. این سازمان همچنان گفت، قایق مهاجران بعد از ظهر دیروز شناسایی شدند اما نگهبانان مالتا از نجات آنها خود داری کردند.

آلارم فون ها پس از ظهر پنجشنبه هشدار داده بودند که قایق های مهاجران در دریا دیده می شود. مسئولان آنها در تویتر نوشتند: «آب وارد قایق می شود و آنها ساعت ها در آب سرگردان هستند... آنها نمی‌توانند در این حالت شب را در دریا بگذرانند.»

پس از ظهر جمعه، اوپن آرمز ۴۴ مهاجر را در دریای مدیترانه نجات داد.«ما به تازگی یک قایق کوچک را در یک وضعیت بحرانی با ۴۴ مهاجر نجات دادیم.»

برای معلومات بیشتر: در نخستین عملیات نجات سال٦٠ مهاجر در آب های مرزی لیبیا نجات یافتند

سازمان غیردولتی اسپانیایی اوپن آرمز در تویترخود اعلام کرد که سی واچ ٣ به دنبال بندر امن برای صد ها مهاجر نجات یافته است. 


 

در همین زمینه