پناهجویان تلاش می کنند که با گرفتن جواز رانندگی در آلمان، شانس ورود به بازار کار را آسان سازند.
پناهجویان تلاش می کنند که با گرفتن جواز رانندگی در آلمان، شانس ورود به بازار کار را آسان سازند.

پناهجویان بیشتر تلاش می‌کنند که جواز رانندگی خود را در آلمان بگیرند. جواز رانندگی شانس ورود به بازار کار ساده می‌سازد.

در سال های پسین، ثبت نام پناهجویان و مهاجران در کورس های آموزش رانندگی در آلمان افزایش یافته است. راینر سلت وانگر، رئیس اتحادیه فدرال مراکز آموزش رانندگی در آلمان به روزنامه آلمانی «ولت ام زونتاگ» اظهار کرد: «پس از موج گسترده مهاجرت در سال های گذشته، مراکز آموزش رانندگی حالا درخواست های زیادی را از مهاجران و پناهجویان دریافت می‌کند.»

داشتن جواز رانندگی می‌تواند پناهجویان را برای ورود به بازار کار آلمان کمک کند. آقای وانگر افزود: «بسیاری از مهاجران جواز رانندگی می‌گیرند تا شانس ورود شان را به بازار کار افزایش دهند. به طور مثال آنان بتوانند به عنوان پاکت رسان کار کنند.»

سلت وانگر که در شتوتگارت صاحب یک مرکز آموزش رانندگی است گفت، در حال حاضر پیدا کردن جا در برخی از آموزشگاه ها دشوار شده است. به بیان او: «بیشتر آموزشگاه های رانندگی دیگر جای خالی ندارند.»

با این همه، میزان بالا و غیرمنتظره تقاضاها از سوی مهاجران و کمبود معلمان رانندگی که در حال اوج گیری است، منجر به این مشکل شده است.


 

در همین زمینه