عکس از آرشیف/ گروهی از پناهجویان در نزدیک سواحل ترکیه و یونان جان باختند.
عکس از آرشیف/ گروهی از پناهجویان در نزدیک سواحل ترکیه و یونان جان باختند.

در نتیجه غرق شدن یک قایق در نزدیک سواحل یونان، ۲۳ مهاجر و پناهجو جان باخته اند. در حادثه مشابه دیگر، ۱۱ سرنشین یک قایق در نزدیک شهر چشمه ترکیه قربانی شده اند.

 

در همین زمینه