اداره فدرال مهاجرت و آوارگان در آلمان، بامف/عکس: Picture alliance/dpa/D. Kammann
اداره فدرال مهاجرت و آوارگان در آلمان، بامف/عکس: Picture alliance/dpa/D. Kammann

اداره مهاجرت و پناهندگی فدرال (بامف) طی بررسی حدود ۱۷۰ هزار تصمیم راجع به درخواست های پناهندگی در سال ۲۰۱۹، فقط ۳.۳ درصد از این موارد را لغو کرد.

هانس اکهارت زومر، رئیس اداره مهاجرت و پناهندگی فدرال آلمان (بامف) روز سه شنبه در شهر نورنبرگ این کشور گفت: «این میزان نسبتاً اندک، نشان می‌دهد که تصمیم به دادن محافظت و پناهندگی در اغلب موارد صحیح بوده است.» به این ترتیب بیش از ۱۱۵ هزار دوسیه مربوط به پناهجویان سوریایی و ۱۷ هزار پرونده دیگر که به پناهجویان عراقی تعلقی می‌گیرند، یک بار دیگر مورد بررسی قرار گرفته اند.

حق پناهندگی که برای پناهجویان در آلمان داده می‌شود، به گونه معمول در زمان های مشخص مورد بررسی مجدد قرار می‌گیرد و یک بخش مهم روند پناهندگی نیز تلقی می‌شود.

به گونه مثال، این اقدام پس از دریافت اطلاعات از سوی اداره امور شهروندان خارجی و سازمان امنیتی این کشور انجام می‌شود. مقام های اداره "بامف" گفته اند، هرگاه مقام های مسئول دریابند که یک فرد در مورد هویت و یا تابعیتش حقیقت را کتمان کرده، به کشور مبدا خود بازگشته، مرتکب عمل خلاف قانون شده یا اطلاعات مرتبط با مسائل امنیتی در موردش وجود داشته باشد، حق پناهندگی اش به بررسی مجدد گرفته می‌شود.

بنابر گزارش بامف، بیش از ۱۴۲ هزار تصمیم برای دادن حق پناهندگی که متعلق به سال های ۲۰۱۴/۲۰۱۵ می‌شوند، مورد بررسی مجدد در سال ۲۰۱۹ قرار گرفتند.

قرار است تا پایان سال آینده حدود ۴۸۰ هزار پرونده پناهندگی، مورد ارزیابی دوباره قرار بگیرند.

با این همه، رئیس اداره مهاجرت و پناهندگی فدرال اظهار کرد که بازبینی تصامیم مثبتی که در سال ۲۰۱۶ اتخاذ شده بودند، در سال ۲۰۱۹ آغاز شده است.


 

در همین زمینه