طبق اطلاعات پولیس در سال ۲۰۱۹ حدود ۱۰ هزار مهاجر در جزیره قبرس بازداشت شدند.
طبق اطلاعات پولیس در سال ۲۰۱۹ حدود ۱۰ هزار مهاجر در جزیره قبرس بازداشت شدند.

مقام های امنیتی قبرس یک قایق که دست کم ۱۲۰ مهاجر را حمل می‌کرد را متوقف کردند. رقم پناهجویان و مهاجرانی که به دست مقام های مسئول قبرس می‌افتند، با گذشت هر سال افزایش میابد.

رادیوی دولتی قبرس (RIK) روز سه شنبه گذشته از توقف دادن یک قایق ۳۳ متری در نزدیک این جزیره گزارش داده است. این قایق حدود ۱۲۰ مهاجر و پناهجو را حمل می‌کرده است. هویت این افراد تا هنوز مشخص نشده است.

مسئولین قبرسی گمان می‌کنند که این گروه سفرشان را از لبنان یا سوریه آغاز کرده اند.

بر بنیاد اطلاعات مقام های مسئول در قبرس، در سال ۲۰۱۹ حدود ده هزار مهاجر و پناهجو در این کشور بازداشت شده اند.

شمار این گونه افراد در سال ۲۰۱۶ به ۲ هزار و ۹۳۶ تن می‌رسید. در سال ۲۰۱۷ این رقم به ۴ هزار و ۵۸۲ تن افزایش یافت و  در سال ۲۰۱۸ شمار پناهجویان و مهاجران به دست آمده در قبرس به ۷ هزار و ۷۶۱ تن رسید.


 

در همین زمینه