یک خانواده مهاجر در جنگل پیوتوک در گراند سینت. عکس از آرشیف/مهاجرنیوز
یک خانواده مهاجر در جنگل پیوتوک در گراند سینت. عکس از آرشیف/مهاجرنیوز

نیروهای امنیتی روز سه شنبه یک کمپ مهاجران را که حدود ٢٠٠ مهاجر در آن بسر می‌بردند، در شمال شهر گراند سینت تخلیه نمودند.

اداره پولیس گراند سینت روز سه‌شنبه ١۴ جنوری در بیانیه ای گفت در میان این مهاجران حدود ٦٠ تا ۷٠ خانواده حضور دشتند. آنها بعد از تخلیه کمپ، توسط اتوبوس ها به مراکز پذیرایی از مهاجران انتقال داده شدند.

مهاجران یاد شده در هنگر های متروک مملو از زباله زندگی می کردند؛ جایی که قبلاً به دستور شهردار سابق، دامیان کارم، عضو حزب سبز ها، یک کمپ برای مهاجران ایجاد شده بود. این کمپ در سال ٢٠١۷ در یک آتش سوزی نابود شد.

اریک ایتین، پرفکتور دنکرک می گوید تخلیه کمپ بنابر حکم دادگاه صورت گرفته است و این محل متعلق به شرکت "گراند فری" است.

به گفته کلیر میلو از انجمن سلام، خانواده ها حداقل از ماه نومبر به اینسو در هنگرها زندگی می کردند و خیمه های آنها در جریان تخلیه توسط پلیس ضبط شد.

مهاجرانی که با اتوبوس به مراکز انتقال داده نشده بودند، از این محل عازم یک منطقه صنعتی در نزدیک شهر شدند.

کلر میلو در ادامه صحبت هایش به خبرگزاری فرانسه گفت: «آنها در شرایط غیر انسانی در اینجا زندگی می کنند، کودکان در ویرانه‌ ها بازی می کنند. آنها بار ها از اینجا تخلیه می شوند اما باز هم بر می گردند زیرا می خواهند به انگلستان بروند، آنها اینجا جایی برای پذیرایی ندارند.»

به گفته اقای اریک ایتین در سال ٢٠١٩ حدود ٣٩٥٥ تن از کمپ های دنکرک تخلیه شدند.

قبل از این، اخرین تخلیه کمپ ها در شهر گراند سینت به تاریخ ١۷ سپتمبر صورت گرفته بود که در این کمپ نزدیک به ١٠٠٠ مهاجر سکونت داشتند. 

در همین زمینه