عکس: ارشیف، شرکت کنندگان در برنامه آمادگی شغلی در بخش توانایی های تعیین کننده مانند زبان آلمانی آموزش می بینند./عکس: Imago Images/photothek/T. Trutschel
عکس: ارشیف، شرکت کنندگان در برنامه آمادگی شغلی در بخش توانایی های تعیین کننده مانند زبان آلمانی آموزش می بینند./عکس: Imago Images/photothek/T. Trutschel

بیش از ۵ هزار مهاجر و پناهجو توانسته اند که در برنامه آمادگی برای فراگیری یک شغل در آلمان اشتراک کنند.

در چند سال گذشته بیش از ۵ هزار مهاجر در برنامه آمادگی برای ادغام شغلی شرکت کرده اند. این برنامه از سوی شرکت موترسازی فولکس واگن و شرکت های همکار آن فراهم شده است. برخی از این پناهجویان و مهاجران توانسته اند که به فراگیری یک حرفه بپردازند.

شرکت کنندگان در چارچوب پروژه «چشم انداز آموزش برای مهاجران»، در بخش مهارت های مهم مانند یادگیری زبان آلمانی و مهارت های اساسی در زندگی کاری روزمره کاری، آموزش می‌بینند.

نمایندگان فولکس واگن و شبکه ای از ابتکار آموزشی های مسلکی در شهر وولسفبورگ این کشور اعلام کرد که در سال ۲۰۲۰ تصمیم های دیگری نیز عملی خواهند شد. این شبکه پس از موج بزرگ مهاجران در خزان سال ۲۰۱۵ فورا آغاز به کمک کرد و سپس برنامه های مشخصی را در بخش مهارت های شغلی به جریان انداخت.

این سومین سال متوالی است که شرکت کنندگان در آستانه به پایان رساندن دوره آمادگی برای ادغام در بازار کار هستند. تا به حال ۲۴۰۰ تن در برنامه های ادغام شغلی شرکت کرده اند که کارآموزی نیز شامل آن می‌شود. در این برنامه، شرکت کنندگان برای یادگیری شغل های مختلف در آلمان آماده می‌شوند.


 

در همین زمینه