عکس: ارشیف/مقام های نورد راین وست فلن می گویند، با ایجاد یک نهاد برای جلب نیروهای کاری متخصص، پروسه رسیدگی به اجازه اقامت و صدور ویزا آسان تر می شود.
عکس: ارشیف/مقام های نورد راین وست فلن می گویند، با ایجاد یک نهاد برای جلب نیروهای کاری متخصص، پروسه رسیدگی به اجازه اقامت و صدور ویزا آسان تر می شود.

ایالت نوردراین ویستفالن آلمان مرکزی را ایجاد می‌کند تا کارگران مسلکی خارجی بتوانند از طریق آن به بازار کار آلمان به سادگی راه یابند.

وزارت امور خانواده ایالت نوردراین ویستفالن آلمان اعلام کرده است که به هدف سهولت آفرینی برای جذب کارگران مسلکی و ماهر خارجی در نظر دارد که مرکزی را موسوم به "دفتر مرکزی مهاجرت کارگران متخصص" ایجاد کند. کابینه حکومت ایالتی نوردراین ویستفالن این تصمیم را گرفته و قرار است سر از دوم ماه مارچ امسال، این مرکز فعالیت هایش را رسما آغاز کند.

یوآخیم شتامپ، وزیر امور خانواده ایالت نوردراین وستفالن گفت: «ما میان مسائل حقوقی که مربوط به اقامت شهروندان خارجی می شود و قوانین کاری شبکه ای ایجاد می کنیم و همکاری نزدیک همه افراد مسئول در این زمینه ها را در یک مکان امکان پذیر می کنیم.»

به گزارش وزارت امور خانواده، افزون بر این تصمیم در نظر است که سهولت های قانونی برای افرادی که تحصیلات دانشگاهی ندارند هم فراهم شود.

کارفرمایان می‌توانند که در آینده به نیابت از نیروهای کاری متخصص خارجی و با داشتن اختیار کامل به این نهاد مرکزی مهاجرت مراجعه کنند و پروسه کسب حق اقامت و به رسمیت شناختن مدارک تحصیلی آنان را آغاز کنند. 


 

در همین زمینه