انس مصطفی، پناهجوی سوریایی است که در آلمان زندگی می‌کند.
انس مصطفی، پناهجوی سوریایی است که در آلمان زندگی می‌کند.

انس مصطفی، پناهجوی سوریایی است که سه سال می‌شود در آلمان زندگی می‌کند. مصطفی می‌گوید که برای قدردانی از آلمان، در اوقات بیکاری با چندین نهاد به گونه رضاکارانه همکاری می‌کند. این جوان سوریایی یک خانواده آلمانی دارد و مدت هفت سال می‌شود که خانواده اش را در سوریه ندیده است.

 

در همین زمینه