عکس از آرشیف/ خواست شماری از شهرهای آلمان برای پذیرش مهاجران نجات یافته از بحیره مدیترانه، از سوی حکومت نوردراین وستفالن رد گردید.
عکس از آرشیف/ خواست شماری از شهرهای آلمان برای پذیرش مهاجران نجات یافته از بحیره مدیترانه، از سوی حکومت نوردراین وستفالن رد گردید.

حکومت ایالت نورد راین وستفالن مخالفت خود را با طرح شهرهای کولن، دوسلدورف، بُن و چند شهر دیگر اعلام کرد. این شهرها از حکومت فدرال خواسته بودند که برای آنان اجازه بدهد تا مهاجران نجات یافته از بحیره مدیترانه را بپذیرند.

شماری از شهرداری های آلمان ائتلافی را تشکیل داده و با ارائه یک درخواست به حکومت فدرال این کشور، از صدراعظم انگلا مرکل خواسته بودند که به آنها اجازه بدهد، تا پناهجویان نجات یافته در بحیره مدیترانه را به گونه فوری بپذیرند.

اما حالا حکومت ایالتی نوردراین وستفالن با این طرح مخالفت کرده است. یوآخیم شتامپ، وزیر امور ادغام این ایالت به روزنامه "کٌلنر اشتات انسایگر" گفت: «ارجحیت دادن به گروهی از مهاجران در مقابل گروه های دیگر، باعث می‌شود که شمار بیشتری به امید یک زندگی بهتر، خطرات شدید را در بحیره مدیترانه نادیده بگیرند و جان های شان را به خطر بیاندازند.»

وزیر امور ادغام این ایالت در ادامه افزود: «ما متوجه مسئولیت بشردوستانه مان در مورد پذیرش مهاجران هستیم و به آن به صراحت اذعان داریم.»

به بین یوآخیم اشتامپ، این هم باید روشن باشد که «در سیستم رسیدگی به درخواست های پناهندگی نباید به یک گروه از مهاجران در مقابل گروه های دیگر امتیاز داده شود.»

اجازه بدهید که مهاجران را بپذیریم

پیش از این، نمایندگان شهرهای پوتسدام، دوسلدورف و برخی مناطق دیگر آلمان در یک کنفرانس مشترک خبری اعلام کرده بودند که با توجه به بن بست در تقسیمات مهاجران در اتحادیه اروپا، پذیرش این پناهجویان یک وظیفه بشردوستانه شان می‌باشد.

مایک شوبرت، شهردار پوتسدام و عضو ابتکار "شهرهای بندرهای مصون" به خبرنگاران گفت: «اگر برای ما اجازه داده شود ما آماده هستیم که افراد بیشتر را بپذیریم. ما در حال حاضر سیاست انتظار و نظاره را تجربه می‌کنیم، ولی این برخلاف عمل کردن است.»

از سال ۲۰۱۵ به این طرف و در مدتی که انگلا مرکل مرزهای آلمان را به روی پناهجویان باز گذاشت، حد اقل یک میلیون پناهجو و مهاجر وارد این کشور شدند.

از جانب دیگر، آلمان قانونی را به هدف اولویت دهی روند ادغام پناهجویان از سوریه و شماری از کشورهای جهان تصویب کرد و روند رسیدگی به درخواست های پناهندگی را نیز ساده سازی نمود.

اما پس از اینکه مهاجرت به عنوان یک موضوع سیاسی مهم عرض اندام کرد و راستگراهای افراطی هم از آن بهره گیری سیاسی نمودند، حکومت مرکل روند اخراج پناهجویان پذیرفته ناشده را تسریع کرد و حضور مامورین پولیس در مرزهای این کشور را به هدف جلوگیری از ورود مهاجران غیرقانونی گسترده نمود.

 

در همین زمینه