عکس از آرشیف/ سه پناهجو از یک مرکز بازداشت در شهر درسدن آلمان فرار کردند.
عکس از آرشیف/ سه پناهجو از یک مرکز بازداشت در شهر درسدن آلمان فرار کردند.

سه پناهجو از یک زندان ویژه مهاجرانی که در معرض اخراج قرار دارند، روز شنبه گذشته در شهر درسدن آلمان فرار کردند. تا هنوز در مورد محل بود و باش این سه تن معلومات به دست نیامده است.

یک گروه سه نفری پناهجویان پذیرفته نشده که در معرض اخراج از آلمان قرار داشتند، روز شنبه گذشته از یک بازداشتگاه در شهر درسدن این کشور فرار کردند. این پناهجویان سه تن بودند و در سنین ۱۹،۲۴ و ۲۹ سالگی قرار داشتند.

یک تن از این پناهجویان شهروند مراکش و دو تن دیگرشان از تونس بوده اند.

گفته می‌شود که این سه تن در جریان قدم زدن در صحن حویلی بازداشتگاه، یک باره اقدام به فرار کرده بودند.

از سال ۲۰۱۸ به این طرف یک زندان ویژه برای نگه‌داری پناهجویانی که مورد پذیرش قرار نمی‌گیرند، در شهر درسدن آلمان مورد استفاده قرار می‌گیرد.

شهروندان خارجی که مکلف به ترک خاک آلمان باشند، زمانی در بازداشت نگه‌داری می‌شوند که احتمال پنهان شدن یا فرار آنان از دست پولیس وجود داشته باشد.


 

در همین زمینه