پناهجویان در اردوگاه موریا دست به تظاهرات زدند.
پناهجویان در اردوگاه موریا دست به تظاهرات زدند.

ده ها مهاجر در اعتراض به کشته شدن یک پناهجو در نتیجه ضربات چاقو در کمپ موریا تظاهرات کردند. یک پناهجوی افغان در پیوند به این قتل بازداشت گردید. معترضان با آتش افروزی، تلاش کردند که جاده عمومی را مسدود کنند. پولیس برای مهار کردن تظاهرات از گاز اشک آور استفاد کرد.

 

در همین زمینه