عکس از آرشیف/ کودکان زیرسن وضعیت بد را در کمپ های پناهجویان در جزایر یونان تجربه می‌کنند.
عکس از آرشیف/ کودکان زیرسن وضعیت بد را در کمپ های پناهجویان در جزایر یونان تجربه می‌کنند.

وزیر داخله ایالت نیدرزاکسن آلمان می خواهد که تا حدود ۲۰۰ کودک را از کمپ های مهاجرین در یونان به آلمان انتقال دهد. او از حکومت فدرال خواسته است که با پیشنهادش برای آوردن کودکان به آلمان موافقت کند.

به تازگی شماری از ایالت های آلمان از حکومت فدرال این کشور خواسته بودند که اجازه بدهد تا پناهجویان نجات یافته در بحیره مدیترانه را بپذیرند، اما حکومت فدرال این پیشنهاد را رد کرده است. حالا بوریس پیستوریوس، وزیر داخله ایالت نیدرزاکسن می‌خواهد که تا حدود ۲۰۰ کودک را از کمپ های مهاجرین در یونان به آلمان انتقال دهد.

پیستوریوس روز سه شنبه به روزنامه «ولت» گفته است: «نمی‌توانم این را بپذیرم که کودکان در وسط اروپا در کمپ های رقت بار، با بیماری ها و خشونت کاملا تنها گذاشته شوند.»

او گفت که واکنش ها به اظهارات اش در این رابطه در خزان سال گذشته توام با «بدبینی» بوده است. این سیاستمدار حزب سوسیال دموکرات گفت: «این شرم آور است که چگونه عرصه سیاست قسماَ به خاطر ترس از تبلیغات منفی راست گرایان (از پذیرش این پناهجویان) خودداری می کند.»

وزیر داخله ایالت نیدرزاکسن از حکومت فدرال خواسته است که با پیشنهادش برای آوردن کودکان به آلمان موافقت کند. اما تا کنون چنین چیزی رخ نداده است.

سوءاستفاده جنسی در میان پناهجویان در کمپ موریا؟

(Pa/ af (KNA

برگرفته از رسانه همکار ما دویچه وله 

 

در همین زمینه