عکس: ارشیف/مهاجران در کمپ موریا که در جزیره لیسبوس قرار دارد، در انتظار انتقال به مناطق غیرجزیره ای هستند./عکس: EPA/STRATIS BALASKAS
عکس: ارشیف/مهاجران در کمپ موریا که در جزیره لیسبوس قرار دارد، در انتظار انتقال به مناطق غیرجزیره ای هستند./عکس: EPA/STRATIS BALASKAS

ساکنان جزایر لیسبوس، ساموس و خیوس در یونان که میزبان کمپ های بزرگ مهاجران هستند، دست به اعتراض می‌زنند. این حرکت اعتراضی به روز چهارشنبه در نظر گرفته شده است.

باشندگان جزایر لیسبوس، ساموس و خیوس اعلام کرده اند که روز چهارشنبه یک اعتراض عمومی را به راه می اندازند. اعتراض کنندگان می‌گویند: «ما جزایرمان را پس می‌خواهیم. ما زندگی مان را پس می‌خواهیم.»

در کمپ موریا که در جزیره لیسبوس قرار دارد، بیش از  ۱۹ هزار پناهجو در کمپی زندگی می‌کنند که گنجایش کم تر از سه هزار تن را دارد.

وضعیت در جزایر دیگر نیز به همان اندازه دشوار است. گروه های حامی حقوق بشر و سازمان های خیریه طبی، بارها از شرایط بد زندگی در آنجا انتقاد کرده اند.

حکومت یونان در ماه نومبر اعلام کرد که قصد دارد در جزایر لیسبوس، خیوس، ساموس، کس و لیروس دستور ساخت کمپ های بزرگتری را بدهد. در این جزایر  مجموعا ۴۲ هزار مهاجر و پناهجوئ به سر می‌برند و گزارش های زیادی راجع به وقایع خشونت آمیز در کمپ های محل زندگی آن ها نشر می‌شود.

اما مقام های محلی با این برنامه ها به شدت مخالفت کرده اند. آنان پس از پنج سال میزبانی هزاران پناهجو، خواهان ایجاد تاسیسات کوچکتری هستند.

سال گذشته یونان یک بار دیگر برای مهاجران و پناهجویان به گذرگاه اصلی ورود به اروپا تبدیل شده است. بسیاری از آن ها از جنگ یا فقر در افریقا، جنوب آسیا و سوریه فرار می‌کنند.

به گزارش کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان، بیش از  ۵۵ هزار مهاجر در سال گذشته از راه بحر وارد یونان شده اند و ۱۴ هزار تن دیگر از راه زمینی و از طریق ترکیه به این کشور آمده اند.

فقط به بخشی از آن ها اجازه ورود به مناطق غیرجزیره ای یونان داده می‌شود و باقی آن ها در انتظار رسیدگی به درخواست های پناهندگی شان ماه های طولانی را در کمپ ها به سر می‌برند.

 

در همین زمینه