اوشن وایکنگ ٩٢ مهاجر را در آب های ساحلی لیبیا نجات داد. عکس: اس او اس مدیترانه
اوشن وایکنگ ٩٢ مهاجر را در آب های ساحلی لیبیا نجات داد. عکس: اس او اس مدیترانه

اوشن وایکنگ ٩٢ مهاجر را به شمول زنان و کودکان، پنجشنبه شب تا صبح روز جمعه در آب های ساحلی لیبیا نجات داد. به گفته کپیتان کشتی، این مهاجران که سرتا پا با تیل آلوده شده بودند، از سرماخوردگی و دل بدی دریایی رنج می‌بردند.

کشتی اوشن وایکنگ در جریان عملیات نجات در شب پنجشنبه ٢٣ تا صبح جمعه ٢۴ جنوری ٩٢ مهاجر را در آب های ساحلی لیبیا نجات داد. سازمان داکتران بدون مرز و اس او اس مدیترانه این خبر را در صفحه تویتر خود تائید کردند. این مهاجران در یک قایق بادی به فاصله ٣٠ مایل دریایی از لیبیا سوار بودند.

سازمان اس او اس مدیترانه می‌گوید که نجات یافته گان در اثر سرمازدگی در وضعیت ناگوار صحی قرار داشتند. این سازمان همچنان می افزاید که سرنشینان نجات یافته پوشیده از تیل بودند.

مهاجران اکثراً از کشور آفریقای غربی هستند. در میان آنها پنج زن باردار، دو کودک زیر پنج سال و ٣٢ زیر سن حضور دارند.

قبل از عملیات نجات، شبکه آلارم فون از حضور قایق این مهاجران در آب های ساحلی لیبیا هشدار داده بود. 

فردریک پنارد کپیتان کشتی اوشن وایکنگ امیدوار است تا سرنشینان نجات یافته در یک بندر امن پیاده شوند. او می گوید «پیاده کردن مهاجران به یک بندر امن به زودترین فرصت مهم است، ما می‌توانیم خدمات اورژانس پزشکی را برای آنها ارائه کنیم اما وظیفه ما نجات در ساحل بود که به پایان رسید.»

از ٢۴ جنوری تا اکنون، اوشن وایکنگ و آلن کردی از سازمان غیردولتی سی آی، تنها کشتی های نجاتی هستند که در آب های لیبیا حضور دارند. احتمال می‌رود هفته آینده کشتی آیتا ماری از سازمان های غیردولتی اسپانیایی PROEM-AID  و  SMHبه آنها ملحق شوند.
 

در همین زمینه