توقیف خانه اداری منیل املو، در حومه شمال پاریس. ماه اپریل ٢٠١٩.  عکس از مئوا پوله/ مهاجر نیوز
توقیف خانه اداری منیل املو، در حومه شمال پاریس. ماه اپریل ٢٠١٩. عکس از مئوا پوله/ مهاجر نیوز

فریحه، زن مهاجر افغان که قرار بود از فرانسه به افغانستان اخراج گردد، حفاظت دولت فرانسه را به دست آورد. با این حال، او بعد از آزادی از توقیف خانه اداری شمال پاریس، نزد شوهرش به آلمان رفت.

زن جوان افغان که حدود یک هفته در توقیف خانه اداری بود، بعد از آزادی، چندین ساعت در بیرون انتظار کشید تا این که شوهرش، که در آلمان پناهنده است، دنبال او آمد و او را با خود به آلمان برد.

فریحه در تماس با مهاجر نیوز گفت که روز جمعه ٢۴ جنوری برای درخواست پناهندگیش پاسخ مثبت دریافت کرد و آزاد شد اما چون کسی را نمی‌شناخت و نمیدانست کجا برود، به شوهرش در آلمان تیلفون کرد و از او کمک خواست.

این زن جوان در افغانستان با تهدید ازدواج اجباری از سوی کاکایش، یک عضو گروه طالبان،  روبرو بود و به همین دلیل در بهار سال گذشته افغانستان را ترک کرده بود. او به کمک اعضای خانواده‌اش به ایران رفت و در آنجا با نامزد دلخواهش که در آلمان پناهنده بود، ازدواج کرد. فریحه در ایران با شوهرش قرار گذشته بود که در آلمان به او خواهد پیوست.

در اوایل ماه جنوری امسال فریحه با یک پاسپورت جعلی وارد فرانسه شد اما در فرودگاه به دست پولیس افتاد و قرار بود به دلیل ورود غیرقانونی به خاک فرانسه، روز٢٠ جنوری به افغانستان اخراج گردد.

بیشتر بخوانید: اختصاصی: یک زن مهاجر افغان در معرض اخراج از فرانسه به افغانستان قرار دارد

«معجزه» به دست آوردن حفاظت فرانسه در پنج روز

در جریان هفت روزی که فریحه در توقیف خانه اداری شمال پاریس به سر می‌برد، به دلیل تنهایی، در وضعیت دشوار و نگران کننده‌ای قرار داشت تا اینکه کارمندان سازمان سیماد، یک سازمان حمایت از مهاجران، از وضعیت او آگاه شدند و با مشورت‌های حقوقی به کمک او شتافتند. در نتیجه این مشورت‌ها، فریحه در داخل توقیف خانه، از فرانسه درخواست پناهندگی کرد و علیرغم پایان مهلت کوتاه پنج روزه برای این درخواست در توقیف خانه، درخواستش از سوی اوفپرا ( اداره پناهندگی فرانسه) مورد بررسی قرار گرفت. نیکولا پرنه، مسئول سیماد در توقیف خانه ‌های اداری ایل دو فرانس، به مهاجر نیوز گفت: « این اتفاق به یک معجزه کوچک شباهت دارد زیرا درخواست پناهندگی در یک توقیف خانه، بعد از مهلت پنج روز پذیرفته نمی‌شود مگر اینکه درخواست دهنده اطلاعات جدیدی را ارائه کند.»

روز ٢١ جنوری اوفپرا از طریق ویدئو کنفرانس با فریحه مصاحبه انجام داد. نیکولا پرنه می‌گوید چون این مصاحبه سه ساعت طول کشید و در پایان آن، اوفپرا با محافظت زن جوان افغان از سوی فرانسه موافقت کرد. مهاجر نیوز موفق نشد دقیقاً روشن کند که آیا این محافظت، یک محافظت جانبی است یا فریحه به عنوان پناهنده پذیرفته شده است.

حالعلیرغم محافظت داده شده به او، فریحه در وضعیت پیچیده‌ای قرار گرفته است. او بدون آن که منتظر گرفتن کارت اقامت و جواز سفر از سوی فرانسه بماند، با شوهرش به آلمان رفته است. از یک سو، این اقدام او در فرانسه غیرقانونی است و از سوی دیگر، احتمال دارد درخواست جدید پناهندگی او در آلمان، او با دشواری روبرو گردد.


 

در همین زمینه