سرنشینان اوشن ویکنگ در بندر تارنتو در جنوب ایتالیا پیاده شدند. عکس: رویترز
سرنشینان اوشن ویکنگ در بندر تارنتو در جنوب ایتالیا پیاده شدند. عکس: رویترز

سرنشینان اوشن ویکینگ بامداد چهارشنبه در بندر تارانتو واقع در جنوب ایتالیا پیاده شدند. ۴٠٣ مهاجر توسط این کشتی در روزهای اخیر در آب های ساحلی لیبیا نجات یافته بودند. همزمان کشتی نجات آلن کردی با ۷۷ سرنشین آن، اجازه رفتن به بندر مالتا را بدست آورد اما کشتی اوپن آرمز با ٢٣۷ سرنشین آن، هنوز در انتظار بندر امن است.

اخیرا ۴٨٠ مهاجر در دریای مدیترانه توسط کشتی های نجات اوشن ویکینگ از سازمان اس او اس مدیترانه و آلن کردی از سازمان سی ای نجات داده شدند. سرنشینان این دو کشتی روز سه شنبه ٢٨ جنوری اجازه پیاده شدن در بنادر ایتالیا و مالتا را دریافتند. 

اوشن ویکنگ با ۴٠٣ سرنشین آن پس از انتظار در آب های مدیترانه، صبح چهارشنبه در بندر تارانتو در جنوب ایتالیا لنگر انداختند، در حالی که آلن کردی با ۷۷ سرنشین نجات یافته راهی مالتا گردید.

کشتی اوشن ویکنگ روز گذشته ۴٠٧ مهاجر را در دریای مدیترانه در جریان چندین عملیات نجات داده بود. این مهاجران از جمله ٣٩ زن و ١٣٢ کودک زیرسن و بدون همراه، در عرشه کشتی منتظر بوند تا در یک بندر امن پیاده شوند.

کشتی آلان کردی، مربوط سازمان خیریه آلمانی سی ای نیز در همان روز ٧۷ مهاجر را که در دو کشتی جداگانه در آب‌های لیبیا سرگردان بودند، از دریا نجات داد.

در همین حال ٢٣۷ مهاجر همچنان در انتظار پیاده شدن در یک بندر امن هستند. این مهاجران روز سه‌شنبه توسط  کشتی اوپن آرمز، مربوط به سازمان غیردولتی اسپانیایی به همین نام، در جریان سه عملیات نجات در سواحل لیبیا نجات یافتند.

در کمتر از یک هفته، در مجموع ۷١۷ تن توسط سه کشتی نجات در آب های مدیترانه نجات یافتند. طبق اعلام سازمان بین المللی مهاجرت، از ماه جنوری بدینسو حدود ٢٠٠٠ مهاجر از سواحل لیبیا راه مدیترانه را در پیش گرفته‌اند. بسیاری از آنها توسط نگهبانان ساحلی لیبیا دستگیر و به بازداشتگاه‌های این کشور برگشتانده شده‌اند.

از ٢٩ جنوری، هیچ کشتی نجاتی در سواحل لیبیا حضور ندارد. قرار است سازمان های غیر دولتی Aita Mari، PROEM-AID و SMH در روزهای آینده، کشتی های نجات را به منطقه ساحلی لیبیا بفرستند. در حال حاضر کشتی سی واچ ٣ از سازمان غیر دولتی آلمانی برای انجام یک ماموریت در اسپانیا بسر می برد. این کشتی در ماه فبروری به ساحل لیبیا بازخواهد گشت.

 

 


 

در همین زمینه