عکس از آرشیف/ شماری از پناهجویان تلاش کردند که از مسیر خط آهن، از فرانسه وارد بلجیم شوند.
عکس از آرشیف/ شماری از پناهجویان تلاش کردند که از مسیر خط آهن، از فرانسه وارد بلجیم شوند.

ده ها مهاجری که تلاش می‌کردند از طریق خط آهن و یک شاهراه، وارد بلجیم شوند، به دست پولیس افتادند. آنان سفر خود را از فرانسه آغاز کرده بودند و می‌خواستند سرانجام وارد بریتانیا شوند.

خبرگزاری آلمان (دی پی آ) گزارش داده است که یک گروه حدود ۱۴۰ نفری مهاجران، سعی می‌کردند که روز پنجشنبه گذشته از طریق شاهراه "لیل-تورنه" و خط آهن "موکورن تورنه" وارد بلجیم شوند. بر بنیاد اظهارات ماموران پولیس بلجیم، سفر این افراد از فرانسه آغاز شده بود و می‌خواستند که در نهایت خود را به بریتانیا برسانند. شمار بیشتر این افراد شهروندان اریتریا بوده اند.

خبرگزاری "بیلگا" گزارش داده است که اداره امور اجتماعی شهر تورنه در بلجیم، برای این افراد مواد غذایی و نوشیدنی فراهم کرده است.

پولیس گفته است که از این میان ۷۶ نفر را بازداشت کرده اند که در میان آنان، ۹ زن هم حضور دارند.

بسیاری مهاجران و پناهجویان تلاش می‌کنند که پس از وارد شدن  به قلمرو اروپا، خود را به جزایر بریتانیا برسانند. در حالی که مسیر بندری و قطار میان فرانسه و بریتانیا زیر نظارت جدی قرار دارد، این افراد سعی می‌کنند که از مسیر بلجیم وارد بریتانیا شوند.


 

در همین زمینه