کشتی اسپانیایی اوپن ارمز حدود یک صد تن از مهاجران را  شب پنجشنبه در مدیترانه نجات داد. عکس از تویتر اوپن ارمز
کشتی اسپانیایی اوپن ارمز حدود یک صد تن از مهاجران را شب پنجشنبه در مدیترانه نجات داد. عکس از تویتر اوپن ارمز

کشتی اسپانیایی اوپن ارمز گروه جدیدی از مهاجران را در مدیترانه نجات داد. این پنجمین عملیات نجات انجام شده توسط این کشتی طی ٧٢ ساعت گذشته به شمار می‌رود. شمار مهاجران نجات داده شده در عرضه این کشتی حال به بیشتر از ٣٦٠ نفر می‌رسد.

تازه ترین عملیات نجات مهاجران در مدیترانه توسط کشتی اوپن ارمز شب پنجشنبه بر جمعه ٣١ جنوری انجام شد.

بعد از آنکه حدود یک صد مهاجر سوار بر یک قایق چوبی با شبکه تیلفونی کمک به مهاجران، آلارم فون، تماس گرفتند، این شبکه مقام‌های رسمی و کشتی اوپن ارمز را در جریان قرار داد.

در نتیجه جستجوهای انجام شده در مناطق نزدیک به مالتا، اوپن ارمز موفق شد مهاجران را ردیابی و از سرگردانی نجات دهد.

اوپن ارمز تا روز چهارشنبه جمعاً ٢٣٧ مهاجر را از مدیترانه نجات داده بود و حال با عملیات نجات شب گذشته، شمار مهاجران در عرشه این کشتی به ٣٦٣ نفر می‌رسد.

طی هفته جاری صدها مهاجر تلاش کردند از طریق مدیترانه خود را به اروپا برسانند.

به گفته سازمان بین المللی مهاجرت، در طول ماه جنوری امسال حدود ٢٠٠٠ مهاجر از سواحل لیبیا راه مدیترانه را در پیش گرفته‌اند. تعدادی از این مهاجران به دست نیروهای ساحلی لیبیا افتاده و به توقیف خانه‌های این کشور برگردانده شده‌اند.


 

در همین زمینه