بیش از ۴٠٠ مهاجر از کمپ پورت دو له ویلت به سرپناه‌های موقت انتقال یافتند،  ۴ فبروری ٢٠٢٠. عکس از مهاجر نیوز
بیش از ۴٠٠ مهاجر از کمپ پورت دو له ویلت به سرپناه‌های موقت انتقال یافتند، ۴ فبروری ٢٠٢٠. عکس از مهاجر نیوز

بیش از ۴٠٠ مهاجر از یک کمپ خودسرانه در شمال شرق پاریس به مراکز پذیرایی و سرپناه‌های موقت در منطقه ایل دو فرانس انتقال یافتند. در پایان عملیات تخلیه، کارگران شهرداری پاریس، خیمه‌ها و اسباب مهاجران در محل را کاملاً پاک سازی کردند.

به گفته اداره پولیس منطقه ایل دو فرانس، عملیات تخلیه کمپ "پورت دوله ویلت" ساعت ٦ روز سه شنبه ۴ فبروری آغاز شد و در جریان آن صدها تن از مهاجرانی که در امتداد کانال سن دنیس در خیمه‌ها زندگی می‌کردند، به سرپناه‌های موقتی انتقال داده شدند.

ماموران شهرداری در حال برچیدن خیمه‌های مهاجران در پورت دو له ویلت، ۴ فبروری ٢٠٢٠. عکس از مهاجر نیوزبر بنیاد آمار منتشر شده از سوی پولیس شمار این مهاجران به «۴٢٧ نفر از جمله ۴ زن» می‌رسید.

هفته گذشته، پولیس پاریس و منطقه ایل دو فرانس، بزرگترین کمپ خودسرانه مهاجران در پورت دوبرویلیه در یک کیلومتری کمپ پورت دو له ویلت را تخلیه کرده و بیش از ١۴٠٠ مهاجر را به سرپناه‌ها امن انتقال داده بود.

در همین زمینه:  پولیس بیش از ١۴٠٠ مهاجر را از خیمه‌های شمال پاریس به سرپناه‌های موقت انتقال داد

با تخلیه کمپ پورت دو له ویلت آخرین کمپ خودسرانه مهاجران در پاریس برچیده شد. به گفته مقام‌ها « برای جلوگیری از بازگشت مهاجران، پولیس این منطقه، پورت دوبرویلیه و پورت دولا شاپل را کنترول خواهد کرد.»

در پایان عملیات امروز، اکثر مهاجران به جمنازیوم‌هایی انتقال داده شدند که بعد از عملیات تخلیه کمپ پورت دوبرویلیه در هفته گذشته، هنوز برای مهاجران جا داشتند.

مقام‌های پولیس وضعیت در کمپ پورت دو له ویلت را غیرقابل تحمل خوانده و گفته‌اند که « مهاجران در خیمه‌های احاطه شده از زباله و تعفن ناشی از موادغایطه و ادرار زندگی‌ می‌کردند.»

کریستوف کاستنر، وزیر داخله فرانسه در ماه نومبر سال گذشته تعهد کرده بود که تمامی کمپ‌های خودسرانه مهاجران در شمال شرق پاریس را تخلیه خواهد کرد.

اداره پولیس پاریس و منطقه ایل دو فرانس تعهد کرده‌اند که جلو تشکیل دوباره کمپ‌ها در پایتخت را خواهند گرفت.


 

در همین زمینه