عکس تزئینی از Creative Commons
عکس تزئینی از Creative Commons

دادگاهی در منطقه پادوکاله در شمال فرانسه، روز چهارشنبه ٥ فبروری دو اریتریایی را به جرم قتل یک جوان سودانی در سال ٢٠١٦، به ١٢ سال زندان محکوم کرد. جوان سودانی در جریان یک درگیری در یک کمپ مهاجران به قتل رسیده بود.

به گفته دادگاه، استیفانوس. اچ و تسهایه. تی، هردو در دادگاه اعتراف کردند که در شب ١٧ اکتوبر ٢٠١٦ در خشونت علیه محمد. ای، یک جوان سودانی که در کمپ نوران فونت، زندگی می‌کرد نقش داشته‌اند.

 کمپ نوران فونت در زمان بروز حادثه حدود ١٥٠ تا ٢٠٠ مهاجر را در خود جا داده بود، اما بعدتر از مقام‌های مسئول برچیده شد.

محمد که در اثر ضربات وارده شدیداً زخمی شده بود در کنار یک شاهراه پیداشد اما هنگام رسیدن به شفاخانه جان داد.

هردو متهم به دلیل شرکت در اعمال خشونت گروهی که منجر به قتل غیرعمدی شد به گونه دایمی از حق اقامت در خاک فرانسه محروم شدند.

دادگاه دو اریتریایی دیگر را به اتهام شرکت در خشونت، به ١٨ و ١٢ ماه زندان محکوم کرد.

در جریان دادگاه، دو متهم اصلی از اینکه عامل قتل شناخته شده‌اند اظهار تعجب کردند. همزمان نمایندگان انجمن (Terre d'Errance) که در جریان دادگاه حضور داشتند معتقد هستند که مهاجر سودانی قربانی جنایت یک شبکه مافیایی شده است.


 

در همین زمینه