مرز اسلام قلعه ولایت هرات ، تصویر از IOM
مرز اسلام قلعه ولایت هرات ، تصویر از IOM

مسولین سازمان بین المللی مهاجرت (IOM) در افغانستان میگویند نسبت به سال گذشته در ماه جنوری سال روان روند اخراج پناهندگان افغان از ایران افزایش یافته است.

محمد حدیث پردیس سخنگوی این سازمان، امروز جمعه ١٨ دلو در صحبت با مهاجر نیوز گفت، تنها در ماه جنوری بیشتر از ۲۹ هزار پناهنده افغان از مرزهای میلک و اسلام قلعه ولایت های نیمروز و هرات کشور برگشته‌اند. از این جمله حدود ۱۶ هزار تن آنان جبراً از سوی ایران اخراج گردیده اند.

به گفته وی ۱۱۱۱۲ پناهنده افغان از مرز میلک و متباقی آن از مرز اسلام قلعه اخراج گردیده است و اطفال و زنان نیز شامل این اخراج شده‌ ها هستند.

از سوی دیگر ریاست امور مهاجرین ولایت نیمروز تایید میکند که ایران روزانه از ۸۰۰ الی ۱۵۰۰ افغان را از مرز میلک این ولایت به افغانستان بر می گرداندو این رقم نسبت گذشته ۱۰ الی ۲۰ درصد افزایش را نشان میدهد. مقامات ریاست امور مهاجرین ولایت نیمروز از وضعیت دشوار اخراج شوندگان اظهار نگرانی میکنند.

مسولین سازمان بین المللی مهاجرت میگویند این سازمان تلاش میکند تا حکومت ها را تشویق به فراهم نمودن زمینه برگشت داوطلبانه پناهندگان نمایند. سخنگوی این سازمان میگوید در مرز افغانستان با ایران با فامیل های برگشت کننده و مستحق کمک های اولیه صورت میگیرد.

تعداد زیادی از پناهندگان افغان پس ازبرگشت از ایران و پاکستان با چالش های زیادی از جمله عدم دسترسی به سرپناه و کاریابی درکشور مواجه هستند. آنان میگویند که وزارت امور مهاجرین بعنوان سرپناه به آن ها یک نمره زمین تعهد کرده است اما پس از سالها انتظار این وزارت نتوانسته برای شان زمین توزیع کند.

حدود ۲،۴ میلیون پناهنده افغان ثبت شده و ثبت نا شده در ایران و بیشتر از دو میلیون دیگر در پاکستان به سر میبرند. 

در همین زمینه