حکومت یونان می‌خواهد که مراکز ثبت نام و اخراج پناهجویان را در ماه مارچ سال روان ایجاد کند.
حکومت یونان می‌خواهد که مراکز ثبت نام و اخراج پناهجویان را در ماه مارچ سال روان ایجاد کند.

حکومت یونان در نظر دارد که در ماه مارچ ساخت پنج مرکز ثبت نام و اخراج پناهجویان را در پنج جزیره آغاز کند. وزیر مهاجرت یونان گفته است که کمپ های فعلی مانند کمپ موریا که به شدت مزدحم است، مسدود خواهند شد.

حکومت یونان می‌خواهد که در ماه مارچ ساخت پنج مرکز ثبت نام و اخراج را برای پناهجویان در جزایر لیسبوس، ساموس، خیوس، لیروس و کاس آغاز کند. هدف این است که مراحل پناهندگی در این مراکز در حدود ۹۰ روز به پایان برسد.

نوتیس میتاراکیس، وزیر مهاجرت یونان روز دوشنبه به خبرگزاری اسکای یونان گفت که کمپ های به شدت مزدحم فعلی مانند اردوگاه موریا در جزیره لیسبوس مسدود می‌شوند. در حال حاضر کمپ های ثبت و راجستر در جزایر شرق اژه بیش از حد مزدحم می‌باشند.

میتاراکیس گفت: «ما برنامه ریزی کرده ایم که کار ساخت این کمپ ها در تابستان به پایان برسد و در نظر داریم که هر هفته ۲۰۰ مهاجر را به ترکیه برگشت دهیم.» وزیر مهاجرت یونان همچنان علاوه کرد، به ساکنان این کمپ ها اجازه داده می‌شود که روزها این کمپ ها را ترک کنند و شب هنگام دوباره برگردند.

حکومت محافظه کار یونان در ماه های گذشته قوانین رسیدگی به تقاضای پناهندگی را شدت بخشیده است و می‌خواهد که ۱۲۰۰ پولیس مرزی جدید را نیز استخدام کند.

بنا بر آمار کمیسیاریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد در سال ۲۰۱۹ شمار مهاجرانی که به صورت غیر قانونی از ترکیه به یونان رسیده اند به طور قابل توجهی افزایش یافته است. شمار این مهاجران در سال ۲۰۱۸ حدود ۵۰۵۰۰ نفر بوده است. در سال گذشته حدود ۷۴ هزار و۶۰۰ نفر از ترکیه به یونان رسیده اند.

(Pa/ af(dpa

برگرفته از رسانه همکار ما دویچه وله

 


 

در همین زمینه