عکس از آرشیف/ اخراج پناهجویانی که مکلف به ترک خاک آلمان اند در برخی موارد به دلیلی صورت نمی ‌گیرد که جای کافی برای بازداشت آنان در ایالت ها وجود ندارد.
عکس از آرشیف/ اخراج پناهجویانی که مکلف به ترک خاک آلمان اند در برخی موارد به دلیلی صورت نمی ‌گیرد که جای کافی برای بازداشت آنان در ایالت ها وجود ندارد.

رقم اخراج شهروندان خارجی که مکلف به ترک آلمان بودند، اما اخراج آنان صورت نگرفته در سال گذشته افزایش یافته است.

حدود ۳۲هزار مورد اخراج شهروندان خارجی که در سال ۲۰۱۹ از آلمان باید صورت می‌گرفت، ناکام شده است. این آمار نسبت به دو سال قبل، افزایش را نشان می‌دهد.  

وزارت داخله فدرال آلمان در پاسخ به پرسش خبرگزاری آلمان (دی پی آ) روز دوشنبه گذشته گفت که در سال ۲۰۱۹ از ۵۷ هزار و پنج مورد اخراج، ۳۱ هزار و ۹۷۴ مورد آن انجام نشده است.

معلومات این وزارت می‌رساند که در سال گذشته ۲۵ هزار و ۳۱ تن از آلمان اخراج شدند. شماری از این افراد به کشورهای عضو اتحادیه اروپا فرستاده شده اند که مسئولیت رسیدگی به پرونده‌های آنان بوده اند.

گفته می‌شود که در سال گذشته، اخراج ۲۹ هزار و ۲۹ نفر به این دلیل صورت نگرفت که ایالت های آلمان آنان را به پولیس فدرال تحویل ندادند.

فرستادن ۲۹۴۵ تن به کشورهای دیگر اتحادیه اروپا انجام نشد، چون این افراد یا مقاومت کردند یا این که پیلوت ها از پرواز طیاره های شان امتناع ورزیدند.

در صورت مقایسه این ارقام با سال ۲۰۱۸، دیده می‌شود که در این سال ۵۷ هزار تن در معرض اخراج از آلمان قرار داشتند. از این میان، فقط ۲۶ هزار مورد موفقیت آمیز بوده است.

به گفته وزارت داخله فدرال آلمان، اخراج شمار زیادی از شهروندان خارجی با شکست مواجه می‌شود، چون جای کافی برای نگه‌داری آن ها تا زمان اخراج شان از کشور، وجود ندارد.

 ایالت های آلمان فدرال از سال گذشته به این طرف می‌توانند به طور مؤقت از جاهای خالی در زندان ها (جدا از زندانیان عادی) برای بازداشت شهروندان خارجی تا زمان اخراج شان استفاده کنند. اما بیشتر ایالت ها، این کار را انجام نمی‌دهند.


 

در همین زمینه