ماتیو سالوینی وزیر پیشین و رهبر حزب راست افراطی ایتالیا. عکس: رویترز
ماتیو سالوینی وزیر پیشین و رهبر حزب راست افراطی ایتالیا. عکس: رویترز

ماتیو سالوینی رهبر راست افراطی و وزیر پیشین ایتالیا، پس از آنكه سناتورها روز چهارشنبه به رأی مصونیت وی توسط پارلمان رای دادند، باید به اتهام بازداشت غیرقانونی مهاجران در دریا به دادگاه فرستاده شود.

مجلس سنای ایتالیا روز چهارشنبه ١٢ فبروری به ماتیو سالوینی رهبر حزب راست افراطی و وزیر پشینین این کشور رای عدم مصئونیت داد. این امر راه را برای محاکمه وی درمورد تصمیمات ضد مهاجرت او باز می کند.

سالوینی به اتهام مسدود نمودن مهاجران در دریا محکوم است.

 سنا ایتالیا به قطعنامه ای مبنی بر مصونیت وزیر سابق کشور، ماتیو سالوینی رای عدم اعتماد داد. سالوینی هدایت حزب لیگ راست افراطی را به عهده دارد و به دلیل سیاست های ضد مهاجرت شناخته شده است.

این تصمیم مجلس سنا ایتالیا اجازه می دهد تا پرونده سالوینی دوباره به دادگاه کشیده شود.

وزیر خودمختار پیشین ایتالیا ماتئو سالوینی با اطمینان از تلاش برای رفاه وضعیت ایتالیایی ها اطمینان داده بود که وی به قدرت باز خواهد گشت. او می گوید که برای مسدود ماندن مهاجران در دریا، تنها تصمیم او نبوده است و این تصمیم دولت در آن زمان به خاطر آرامش و امنیت مردم در ایتالیا بوده است.

در جولای سال ٢٠١٩ کشتی "گرگوریتی" گارد ساحلی ایتالیا به طور متوسط ​​حدود ١۴٠ مهاجر را نجات داد ، بنابراین وزیر کشور از ورود این مهاجران به بنادر کشورش جلوگیری می کند و از کشورهای اتحادیه اروپا می خواهد تا آنها را بپذیرند.

دادگاهی در منطقه کاتان در سیسیل، سالوینی را به سوء استفاده از اختیارات خود و بازداشت غیرقانونی ١۴٠ مهاجر در قایق گرگوریتی، متهم کرده است.

سالوینی با پرونده دیگری در رابطه با مهاجرت روبرو است، او مسئول کشتی نجات "اوپن آرمز " را در ماه اگست سال گذشته در محاصره آب های سرزمینی متهم کرد. درعرشه این کشتی بیش از ١٣٠ مهاجر سوار بودند.


 


 

در همین زمینه