عکس: ارشیف/ ورود مهاجران به جزیره لیسبوس در ماه سپتمبر سال گذشته. بیشتر موارد عبور غیرمجاز از مرز کماکان در ترکیه و یونان انجام می شود./عکس: picture alliance/Stefania Mizara/Le Pictorium/MAXPPP/dpa
عکس: ارشیف/ ورود مهاجران به جزیره لیسبوس در ماه سپتمبر سال گذشته. بیشتر موارد عبور غیرمجاز از مرز کماکان در ترکیه و یونان انجام می شود./عکس: picture alliance/Stefania Mizara/Le Pictorium/MAXPPP/dpa

در اتحادیه اروپا، شمار پناهجویانی که با استفاده از مسیرهای اصلی مهاجرت به طور غیرمجاز از مرز می گذرند، در ماه جنوری سال ۲۰۲۰ به مقایسه یک ماه قبل از آن کاهش یافته است. اما شمار مهاجرانی که خود را به ایتالیا و مالتا می رسانند، در مقایسه با ماه دسمبر افزایش یافته است.

براساس اداره محافظت از مرزهای اتحادیه اروپا، فرانتکس،  شمار مهاجرانی که از طریق بخش مرکزی بحیره مدیترانه به ایتالیا و مالتا می آیند، در مقایسه با ماه دسمبر افزایش یافته است. 

بنابرین، مجموع موارد عبور غیرمجاز از مرز در ماه جنوری به ۸۸۰۰ تن می رسیده که در مقایسه با ماه دسمبر ۴۱ درصد کاهش یافته و تقریبا با آمار ثبت شده در ماه جنوری سال ۲۰۱۹ مطابقت دارد. 

بیشتر موارد عبور (غیرمجاز) از مرز کماکان در بخش شرقی بحیره مدیترانه یعنی ترکیه و یونان انجام می شود. اما در این جا هم شمار مهاجرانی که به طور غیرمجاز از مرز عبور می کنند به ۳۴۰۰ تن کاهش یافته و به این ترتیب ۵۸ درصد کمتر از ماه گذشته بوده، اما تقریبا با  آمار ثبت شده در ماه جنوری سال  ۲۰۱۹ مطابقت دارد. 

تقریبا نیمی از مهاجرانی که از این مسیر استفاده کردند، شهروندان افغان بودند و در جایگاه های بعدی مهاجران از کشورهای سوریه و ترکیه قرار می گیرند.

در ماه جنوری حدود ۲ هزار مورد عبور غیرمجاز از مسیر بالقان غربی ثبت شده است که به این ترتیب در مقایسه با یک ماه قبل از آن به نصف رسیده است. مسیر نام برده از نظر موارد عبور غیرمجاز از مرز در جایگاه دوم قرار می گیرد. بیش از سه چهارم مهاجرانی که این جا ثبت شدند، از سوریه بودند. 

موارد سفر به ایتالیا و مالتا از طریق مسیر مرکزی بحیره مدیترانه با ۱۵۰۰ تن در ماه جنوری سال روان در مقایسه با ماه دسمبر دو برابر شده است و در مقایسه با ماه جنوری سال ۲۰۱۹ حتی شش برابر عنوان شده است.

شمار زیادی از اشخاصی که در این مسیر ثبت شده اند، از الجزایر، ساحل عاج و بنگله دیش هستند.

تعداد پناهجویانی که با استفاده از بخش غربی بحیره مدیترانه خود را به اسپانیا می رسانند، در مقایسه با ماه دسمبر ۲۵ درصد کاهش یافته است. بیشتر مهاجرانی که مشخصات شان در این مسیر ثبت شده است، از الجزایر بودند. 

در این میان، کشور مجارستان سختگیری ها در برابر مهاجران را افزایش می دهد.  این کشور که عضو اتحادیه اروپا است، تقریبا دیگر به هیچ مهاجری پناهندگی یا نوع دیگری از محافظت را نمی دهد. روزنامه مجارستانی «نپژاوا» که این اطلاعات را از مدیریت عمومی کشور برای رسیدگی به امور شهروندان خارجی به دست آورده است، روز پنجشنبه گزارشی دراین باره نشر کرد. 

براین اساس در سال ۲۰۱۹، فقط ۶۰ تن از پناهجویان در مجارستان پناهندگی یا نوع دیگری از محافظت دریافت کردند. یک سال قبل از آن شمار آن ها به ۳۶۷ تن و در سال ۲۰۱۷ به ۱۲۹۱ می رسید. 

اما میزان پاسخ های رد به درخواست های پناهندگی شدیدا افزایش یافت. در حالی که در سال ۲۰۱۸ بیش از نیمی از ۶۷۱ پناهجو، پاسخ مثبت دریافت کرده بودند، در سال ۲۰۱۹ فقط  ۱۲ درصد از ۵۰۰ متقاضی به رسمیت شناخته شدند.

حدود نیمی از درخواست های پناهندگی را در سال ۲۰۱۹ مهاجران خوردسال ارائه کرده بودند. 

کشور مجارستان با رهبری ویکتور اوربان، نخست وزیر دست راستی و ملی گرای کشور، سیاست انزوا و ارعاب آوارگان و مهاجران را تعقیب می کند.  مهاجران فقط در دو منطقه ترانزیت که در مرز مجارستان با صربستان قرار دارد، می توانند درخواست های پناهندگی شان را ارائه کنند.  آن ها معمولا ماه ها و حتی سال ها برای کسب اجازه ورود به این تاسیسات انتظار می کشند. 

مجارستان در سال ۲۰۱۵، مانند کشورهای پولند و چک سهمیه های تعیین شده برای تقسیم پناهجویان را که توسط اتحادیه اروپا به تصویب رسیده بود، نادیده گرفت.   
به این خاطر، محکمه عالی اتحادیه اروپا دوسیه ای را برای رسیدگی به اتهام نقض  قرارداد علیه این کشور گشوده است. 

در مجارستان دیگر اداره مستقل رسیدگی به امور پناهجویان وجود ندارد. نام اداره پیشین مهاجرت و آوارگان در ماه جولای سال گذشته به مدیریت عمومی کشور برای امور شهروندان خارجی تغییر داده شد و اداره آن را پولیس کشور به عهده گرفت.  


 

در همین زمینه