کودکان مهاجر در آلمان
کودکان مهاجر در آلمان

ایمان و عقاید مذهبی می تواند بر اساس تازه ترین تحقیق که صورت گرفته است، در غلبه بر آسیب های روانی به کودکان پناهجو از جمله کودکان افغان کمک کند.

طبق یک تحقیق جدید که صورت گرفته، ایمان و عقیده می تواند به کودکان پناهجو در غلبه بر تروما یا فشار ها و آسیب های روانی کمک کند. براساس این تحقیق، "بسیاری از کودکان پناهجو می توانند تجربیات منفی خود را از طریق مکالمه آزاد با خدا پردازش کنند و ایمان به آنها کمک می کند تا روابط اجتماعی مثبت با افراد از مذاهب و کشورهای مختلف برقرار کنند." در این تحقیق با ۲۹ کودک پناهجو از جمله کودکان افغان مصاحبه انجام شده است که قرار است امروز در برلین پایتخت آلمان ارائه شود.

صرف نظر از وابستگی مذهبی و سن، کودکانی که با آنها مصاحبه شده است، به این تصور اند که "خداوند به نگرانی ها، ترس ها و امیدهای آنها پاسخ می دهد، همراه شان است و به آنها کمک می کند." اکثر این کودکان "مسئولیت شر" را متوجه خدا نمی دانند، بلکه به انسان ها نسبت می دهند.

کودکانی که به مذاهب مختلف پایبند هستند، در برخورد با افراد دیگر نیز به ارزش های مشابهی اشاره کرده اند. بسیاری از آن ها کمک به افراد نیازمند را مهم دانستند و گفتند، مردم نباید به یکدیگر از نظر جسمی یا روحی صدمه بزنند.

نویسندگان این تحقیق همچنین می نویسند که برای اکثر کودکان پناهجو " زیاد مهم نیست که مربوط بودن به یک قوم و عقیده مذهبی که دوستانشان به کدام قوم تعلق دارند و پایبند چه مذهبی هستند." مصاحبه شوندگان می خواهند که "خودشان و به طور مستقل از والدین خود تصمیم بگیرند که کدام آیینی را از دین خود انتخاب می کند."

تیم محققان به سرپرستی بریتا کونتس، استاد امور دینی از شهر دورتموند آلمان با ۲۹ کودک بین سنین ۵ تا ۱۶ سال مصاحبه کرده است. این کودکان پناهجو از کشور های ایران، عراق، افغانستان و سوریه بین سال های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۷ به آلمان آمده اند.

 

در همین زمینه