عکس از دویچه وله/ شرکت های خورد و بزرگ آلمانی در تلاش جزب هر چه بیشتر پناهجویان اند
عکس از دویچه وله/ شرکت های خورد و بزرگ آلمانی در تلاش جزب هر چه بیشتر پناهجویان اند

شرکت های کوچک و متوسط در آلمان هر چه بیشتر تلاش می کنند تا پناهجویان بیشتر را جذب و آموزش های حرفه ای دهند. اما یادگیری زبان یکی از چالش های بزرگ در برابر پناهجویان عنوان شده است.

شرکت های کوچک و متوسط در آلمان هر چه بیشتر تلاش می کنند تا پناهجویان بیشتر را جذب و آموزش های حرفه ای دهند. "شبکه شرکت های که پناهندگان را ادغام می کنند" یک نظر سنجی انجام داده است که در آن حدود ۴۰۰ شرکت مورد بررسی قرار گرفته اند.  روز پنجشنبه در برلین نتیجه این بررسی به نشر رسید. براساس این نظر سنجی، حدود نیمی از پاسخ دهندگان (۵۶ درصد)، در داخل شرکت های شان، پناهجویان را آموزش های حرفه ای می دهند. در سال ۲۰۱۶ هنوز از هر سه شرکت یکی آن پناهجویان را آموزش می داد.

طبق یک اطلاعیه  مشترک وزارت اقتصاد و اتاق صنعت و تجارت آلمان(IHK) ، آموزش دهی معمول ترین نوع اشتغال است.  

پتر آلتمایر، وزیر اقتصاد آلمان گفته است که "بسیاری از افرادی که در چهار سال گذشته نزد ما پناهندگی داده اند، اکنون تا یک سطح زبان را آموخته اند که به آنها امکان می دهد تا در دوره های کارآموزی داخل شوند." او در ادامه می گوید که این یک امر مثبت است، "و در پایان هر دو طرف از این مزیت بهره مند می شوند، زیرا شرکت ها هنوز به شدت به دنبال کارگران با انگیزه قوی هستند.

براساس این اطلاعات، در بین پناهجویان تعداد زیادی کارگران ماهر وجود دارند. به عنوان مثال، در حدود یک سوم از شرکت های که مورد بررسی قرار گرفته اند، افرادی که سابقه پناهندگی دارند، پست های تخصصی و مدیریتی را پر کرده اند. این رقم در سه سال گذشته سه برابر شده است.

همچنین گفته شده است که استخدام پناهجویان برای کارفرمایان نیز آسانتر شده است. اریک شوایتسر، رئیس اتاق صنعت و تجارت آلمان می گوید که شرکت ها از شرایط قانونی اشتغال پناهجویان آگاه تر شده اند. او در ادامه می گوید که در قدم اول، موانع یادگیری زبان بالاتر از موانع بوروکراتیک در آلمان است. دو تا پنج شرکت که مورد بررسی قرار گرفته اند (۳۸ درصد) به این باور اند که برای پناهجویان پیگیری صنف های آموزش زبان یا قبولی در امتحان نهایی، یک چالش "دشوار تا فوق العاده دشوار" است. بنابراین، کارفرمایان به طور فزاینده ای سعی در ایجاد دوره های آموزش زبان و ارائه سایر خدمات اند.

 

در همین زمینه