آرشیف: بعضی از اتباع خارجی برای کارت اقامت در سویس باید مدرک زبان داشته باشند. عکس از مهاجرنیوز/مایوه پوله
آرشیف: بعضی از اتباع خارجی برای کارت اقامت در سویس باید مدرک زبان داشته باشند. عکس از مهاجرنیوز/مایوه پوله

مراحل پناهندگی در کشور سویس باوجود سیستم فدرالی آن در نقاط مختلف یکسان است ولی تا جایی هم بستگی به ایالت دارد. از سوی دیگر در سویس چندگانگی زبان در ایالت های متفاوت وجود دارد، بنابر آن زبان نیز نقش مهمی برای بدست آوردن کارت شهروندی در این کشور را دارد. نهاد ها و موسساتی اند که در هر ایالت مربوط مهاجران را کمک ‌می نمایند. مهاجر نیوز در مورد مصاحبه ای را با آقای یاسین سروری مسئول اتحادیه دانشجویان افغان در سویس و عضو موسسه اسیلکس انجام داده است.

آقای یاسین سروری از چهار سال بدینسو در سویس زندگی می کند و دانشجوی رشته افتصاد در دانشگاه است. او عضویت نهاد اسیلیکس را که برای مهاجران مشاورت های حقوقی و اداری می دهد، دارد. این نهاد در چندین کشور اروپایی نمایندگی داشته جایزه بهترین نهاد بشری را در سال ٢٠١٧ بدست آورده است. ویب سایت آن به زبان فارسی نیز در مورد پناهندگی در سویس معلومات می دهد.

یاسین سروری مسئول اتحادیه دانشجویان افغان در سوئیس و عضو موسسه اسیلیکس. عکس: برگرفته شده از صفحه فس بوک آقای سروریمهاجرنیوز: نوعیت پناهندگی و اقامت در سویس چگونه است؟

یاسین سروری: در سویس دو نوع اقامت برای مهاجران داده می شود. اقامت B برای کسانی که پناهنده سیاسی هستند و درخواست پناهندگی انان قبول شده است، کارت اقامت و مجوز سفر به مدت ٥ سال داده می شود. اما کسانی که پناهنده سیاسی نیستند و درخواست پناهندگی ایشان رد می‌شود، ولی در عین حال به کشور شان هم برگشته نمی توانند، اقامت نوعF دریافت می‌کنند. آنها همه ساله باید کارت خود را تمدید کنند. در سویس ٨٠ درصد افغان ها از این نوع کارت دریافت می کنند. کسانی که این نوع اقامت را دارند می توانند پس از پنج سال زندگی در سویس درخواست اقامت B کنند، در صورتی که از کمک های اجتماعی مستقل باشند و کار داشته باشند. همچنان مدرک یکی از زبان های سویس را در حد B1 داشته باشند.

مهاجران برای شهروندی دایمی یا ملیت در سویس چه مدتی را باید سپری کنند و چه شرایطی را داشته باشند؟

یاسین سروری: برای بدست آوردن شهروندی سویس باید ١٣ سال را در این کشور سپری نمود و از جمله پنچ سال را در یکی از کانتون ها یا ایالات باید گذرانید. از لحاظ مالی نیز مستقل باید بود. درخواست کنندگان شهروندی سویس باید مدرک زبان در حد C1 را داشته باشند. همچنان در جامعه سویس باید خوب مدغم شده باشند و در مورد ناحیه، کانتون و یا شهری که دران زندگی می‌کنند، از لحاظ تاریخی و سیاسی معلومات داشته باشند. در واقع شهروندان سویس درعین حال شهروندان یک کانتون هستند. یعنی در اصل شهروندی یک ناحیه یا کانتون را می توان بدست آورد.

مهاجران افغان بیشتر در کدام شهر ها در سویس هستند؟

یاسین سروری: پناهندگان نظر به گنجایش به کانتون های مختلف فرستاده می شوند. اما در شهر زوریخ و ژنیو افغان ها بیشتر هستند. بدلیل اینکه این شهر ها، شهر های بزرگ سویس هستند و از طرف دیگر این شهر ها شهر های تجاری و فرهنگی نیز بشمار می‌روند. عده‌ای از افغان‌ها ترجیح می‌دهند در ایالات آلمانی زبان باشند.

 نقش زبان برای بدست آوردن اقامت یا شهروندی در چه حد است؟

یاسین سروری: سویس کشور چند زبانه است. در آن چهار زبان آلمانی، فرانسوی، ایتالیایی و رومانش به رسمیت شناخته می‌شوند. برای کسانی که در سویس پناهنده می شوند، در ابتدا حتمی نیست که زبان را بفهمند. آنها در کورس های آموزشی زبان که توسط موسسات و کلیسا ها راه‌اندازی می شوند، می توانند زبان مربوط ایالت را به گونه مجانی فرا گیرند. اما پس از یک مرحله وقتی درخواست شهروندی می کنند، در این صورت باید مدرک C1 زبان را ضمیمه درخواست شان کنند. اداره کانتون‌ها یا مسؤلان اداره مهاجرت سویس برای مهاجران فضای یاد گیری زبان را فراهم می‌کنند، برای همین پناهندگان فرصت دارند تا از کورس‌های آموزش زبان استفاده کنند. دولت سویس پس از مارچ ٢٠١٩ بودجه ای را برای آموزش زبان در تمام کانتون ها در نظر گرفته است تا اینکه مهاجران بتوانند با امکانات بهتر و به صورت مجانی زبان را یاد بگیرند.

دولت سویس در این اواخر چه تغییراتی را در سیاست پناهندگی به وجود آورده است؟

یاسین سروری: اداره فدرال امور مهاجرت سویس یا SEM موظف شده است تا سه طرح را که حاوی نکات ذیل باشند را به پارلمان پیشنهاد کند تا یکی ازین طرح‌ها تا اخر سال ۲۰۲۱ نهایی و به رای گذاشته شوند. سه مسئله‌ای که در این طرح‌ها جا خواهند گرفت قرار ذیل است:

-کمک و هزینه های اجتماعی در سطح فدرال کاهش یابد.

-کسانی که مدرکF  دارند، می توانند بعد از پنج سال مدرک B را بدست بیاورند اما شرایط آن باید سخت تر و محدود تر از قبل ‌شود.

-پناهجویانی که مدرک B سیاسی دارند، در سه سال او کمک اجتماعی کمتر نسبت به شهروندان سویسی دریافت کنند، آنها پس از سه سال می توانند هزینه همسان مانند شهروندان سویسی را دریافت کنند.

-برای نسل دوم یا کودکان زیر ١٨ سال که والدین شان پناهجو اند، تا زمانی که از کمک‌های اجتماعی استفاده می‌کنند تابعیت سویس داده نمی شود، آنها می توانند پس از ١٨ سالگی خودشان درخواست تابعیت کنند در صورتی که هزینه اجتماعی را دریافت نکنند و مستقل باشند.

 

 

 


 

در همین زمینه